ATAMAN, MUSTAFA

(1324/1908-2001) Gazeteci-yazar.

Bozkır’ın Sarıoğlan nahiyesinin Armutlu köyünde dünyaya geldi. Babası Ali Ağa, annesi Şerife Hanım’dır. Anne dedesi köy imamı Osman Efendi’dir.

Babasının köyde adının karıştığı bir olay dolayısıyla aile, Konya’ya göçüp Hacıfettah civarına yerleşti. Beş-altı yaşlarında sıbyan mektebinde okumaya başladı. Bir gün çeşme başında oynarlarken yanlarına gelen bir adamın: “Bir mektep açtık, sizi oraya götüreyim” demesi üzerine beş-altı çocuk bu adamın peşine düşüp giderler. Vardıkları okul, Tarhana Mahallesi’nde okul hâline getirilmiş geniş bir ev, onları mektebe götüren zat da Tayyip Ağa’nın kardeşi, eski öğretmenlerden Deli Galip Efendi’dir.

Dayızadeleri Islah-ı Medâris’e gidince küçük Mustafa da buraya kaydını yaptırdı. Son derece zeki ve çalışkan bir talebe idi. Yılsonunda sınıf birinciliğine yükseldi. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçtiği yıl, babasını kaybetti, Islah-ı Medâris de kapandı. Evin geçimini sağlamak için bir süre sanata gitti. 1923 yılında Babalık Matbaasında mürettip çırağı olarak işe başladı. İki yıl sonra yüksek bir ücretle Vilâyet Matbaasına geçti. Daha sonra İstanbul’a gitti (1926). Orada Yeni Ses ve Milliyet gazeteleri ile Resimli Ay mecmuasında çalıştı. Ataman, dönemin pek çok meşhur yazarını bu dönemde tanıdı.

Askerlik dönüşü Konya’da, Ahmet Bahçıvan’ın kurduğu Ekekon* gazetesinde başmürettip olarak çalıştı. Daha sonraları Yeni Konya*, Yeni Meram*, Türkiye’de Yarın (bk. Merhaba*) ve Anadolu’da Hamle* gibi pek çok mahallî gazetede köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. Aynı anda iki gazetede yazdığı zamanlarda birisinde adını kullanırken, diğerinde “Kozanoğlu” mahlasını kullandı. 1969 yılında emekli oldu. Vefatına yakın bir zamana kadar Konya Postası’nda* yazmaya devam etti. 1985 yılında Konya Gazeteciler Cemiyeti tarafından fıkra dalında yılın gazetecisi seçildi. 1990 yılında da Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce başarılı görülerek ödüllendirildi. Aynı zamanda iyi bir şairdi, şiirlerinde “Savtî” mahlasını kullandı. Konya basınına geçen hizmetleri ve yaşı dolayısıyla “Konya’nın Şeyhülmuharririni” olarak anıldı.

Yakınlarına vefat edeceğini önceden haber veren Ataman, 17 Kasım 2001 tarihinde vefat etti. Hacıfettah Mezarlığı’nda metfundur.

Mustafa Ataman (Ali Ataman)

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz, 1997; Uz, 2003, 131-132; Uz, 2002b, 114-116; Dikilitaş N. Y., 2000, 15.