HACI ALİ EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. H 1322/1905 M tarihinde Konya belediye reisi olan Ali Efendi, 22 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra istifa ederek görevinden ayrıldı. Onun bu görevini Osmanlı Arşivi’ndeki H 1327/1909 M tarihli bir kayıt da teyit eder. H 1329/1911 M yılında toplanan meclis-i umumi listesinde ve H 1332/1913-14 M tarihli Konya Vilayeti Salnamesi’nde adı tekrar Konya belediye reisi olarak geçer. Bu duruma göre Ali Efendi farklı zamanlarda iki defa Konya belediye başkanlığı yapmıştır.

Hacı Ali Efendi’nin belediye başkanlığı zamanında Konya Sanayi Mektebinde kurulan bando kıtası, 1926 senesine kadar varlığını korumuş ve Konya’da kutlanan millî bayram vesair törenlerde hizmet görmüştür.

Hacı Ali Efendi

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • KVS, 1322, 55; 1332, 162; Es, Arşiv, Nu. 16687, s. 2; Yurt Ansiklopedisi, VII/5190; Akdağ, 2011b, 52; BOA. MF.MKT., 24/C /1327, D. 1137, gm. 6; Aytekin, 2003, 190-191.