HACI FASİH EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı ve mebusu. (ö. 1301/1884)

Doğum tarihi tespit edilemeyen Hacı Fasih Efendi Konya’da doğdu ve oldukça iyi bir tahsil gördü. Konya Evkaf Müdürlüğü (1276/1869), Vilayet Maarif Komisyonu üyeliği (1871-1876), Vilayet Meclisi azalığı yaptı (1295/1878). 1878’de Konya belediye başkanı olan Fasih Efendi, şehrin imar faaliyetleriyle yakından ilgilendi. Meram Deresi ıslah çalışmalarında bulunup Hükümet Konağı yapımına büyük destek sağladı. Şehrin ilk kanalizasyonu da onun zamanında yapıldı.

I. Meclis-i Mebusan’da Konya’yı temsil eden Hacı Fasih Efendi, 14 Rebiyyülevvel 1301 (13 Ocak 1884) tarihinde Konya’da vefat etti ve Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhum Mümtaz Koru’nun* dedesi olan Hacı Fasih Efendi, zeki ve edip bir kişi idi.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • KVS, 1293/1876; 1295/1878; Aytekin, 2003, 196-197; Es, Arşiv.