KONYA ÇİMENTO GÜZEL SANATLAR LİSESİ

Güzel sanatlar alanında temel bilgi ve beceriler veren ortaöğrenim kurumu.

Selçuklu ilçesi, Erenköy Mahallesi, Erenköy Caddesi üzerindeki binasında eğitim veren Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 10.08.2000 tarih ve 379/8823 sayılı emirleri ile ilk kez 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı başında öğretime açılmıştır. Okulun binası, Konya Çimento AŞ tarafından yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığına hibe edilmiştir. Öğrenim süresi dört yıl olan ve öğrencilerini yetenek sınavıyla alan okulda resim ve müzik dallarında eğitim verilmektedir. Okulda ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma servisi mevcuttur.

2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle 4 resim, 4 müzik sınıfıyla bir kütüphane ve işliklerin bulunduğu okulda 236 öğrenci eğitim görmüştür. Okulun eğitimci kadrosu ise 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 keman, 6 piyano, 1 kanun, 1 ud, 1 viyola, 1 yan flüt, 1 viyolensel, 1 müziksel işitme okuma, 1 koro öğretmeni ile 7 resim, 2 T.D. edebiyatı, 1 fizik, 1 İngilizce, 1 matematik, 1 felsefe, 1 tarih, 1 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1 kimya, 1 beden eğitimi ve 1 rehber öğretmenden oluşmuştur.

Okulun vizyonu: Sanatsal gelişimiyle, teknik ve felsefi gelişimi eşdeğer durumda olan, yeniliklere açık, yaratıcı ve üretken, yöntemli çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenilenen sanatı yaşayan ve yapan, sanat eserlerini tanıyan ve yorumlayan, yabancı dil bilen, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına etkin olarak hazırlanan bireyler yetiştirmektir.

Misyonu: Bütün öğrencilerinin sanat eğitimi ile soyut duygu ve düşüncelerini somuta dönüştürebilmelerini, okulun Konya’da bir sanat, kültür ve eğitim merkezi durumuna gelmesini, bu alanda Konya’nın ve ülkenin sanatsal gelişimine katkıda bulunmasını ve çağın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını sağlamaktır.

Resim Bölümü’nün amacı: Farklı atölyelerde aldıkları eğitim ile, öğrencileri eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine, yurt içi ve dışındaki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin, resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk el sanatları, endüstriyel tasarım, tekstil ve moda tasarımı, iç mimarlık, fotoğraf, sahne dekor ve kostümleri, sinema-TV bölümlerine hazırlamaktır.

Müzik Bölümü’nün amacı: Farklı dersliklerde ve eğitimciler nezaretinde aldıkları eğitim ile, öğrencileri eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerine, yurt içi ve dışındaki üniversitelerin güzel sanatlar konservatuarlarına, Türk müziği ve diğer alanlardaki konservatuarlara bağlı bölümlere hazırlamaktır.

Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

MELAHAT ÜRKMEZ

BİBLİYOGRAFYA

  • http://agslkonya.meb.k12.tr/tema/index.php, 18.08.2016/18.44.