KONYA DOWN SENDROMLULARI DERNEĞİ

(Konya Down-Der) Sivil toplum kuruluşu.

Down sendromu (DS), genetik bir hastalıktır. Normalde, fertlerde anneden yirmi üç, babadan da yirmi üç kromozom geçişi ile kırk altı olan kromozom sayısı bu kişilerde yirmi birinci kromozomun üç olması ile toplam kırk yedi olur. Sebebi tam aydınlatılmış değildir. Dolayısı ile tedavisi de mümkün değildir. Her yaştaki annelerin çocuklarında görülmesine rağmen otuz beş yaşından yukarıdaki annelerin çocuklarında görülme oranının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bütün dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu fert yaşamaktadır. Türkiye’de tam bir veri bulunmamakla birlikte, yaklaşık 100.000 DS’li kişi olduğu; Konya’da ise Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 1.500 civarında olduğu, bir bu kadar da kayıtsız bulunduğu tahmin edilmektedir. Sendrom, hafif veya orta seviye zihnî ve fiziki gelişim geriliğine sebep olur.

Konya Down Sendromlular Derneği, Konya’daki down sendromlu fertlerin aileleri tarafından 11.07.2011 tarihinde kurulmuş, alanında Konya’daki ilk ve tek sivil toplum örgütüdür.

Hakkı KUTLU, (Başkan),Aysun ÇETİNKAYA (Başkan Yardımcısı), Ayşegül GÜREL(Başkan Yardımcıs), Mustafa KOCABAŞ (Sayman), Yusuf ALADAĞ (Teşkilatlanma Sekreteri), Abdurrahman ÇİFCİ (Eğitim ve Gelişim Sekreteri), Veysel BÜYÜKKESKİN (Sosyal İşler Sekreteri)'dan oluşan derneğin yönetim kurulu hâlen göreve devam etmektedirler.

Derneğin amacı, down sendromlu fertlerin mutlu, sağlıklı, bağımsız, üretken, toplumla uyum içinde yaşayabilmelerini sağlama; ruhi ve fiziki sağlıklarını geliştirme ve koruma; eğitim, sağlık, spor, sosyal tesis, bakım, fizik-tedavi, rehabilitasyon gibi hizmetlerden daha iyi şartlarda pratik, etkili ve kalıcı bir şekilde faydalanmalarını sağlama ve bu amaca yönelik üniteler, uygulama alanları, merkezler ve tesisler oluşturma; hukuki haklarını geliştirme, koruma ve kollama; ebeveynlerini ve toplumu bilinçlendirerek engelli algısını pozitif yönde değiştirme, dayanışma içerisinde farkındalık oluşturma; ulusal ve uluslararası platformlarda down sendromu ile ilgili her türlü değer ve uygulamanın Konya’da uygulanmasına yönelik faaliyette bulunmaktır.

Derneğin çalışmalarındaki giderler ile diğer genel giderler gönüllüler tarafından karşılanmaktadır.

 

Konya Down Sendromluları Derneği logosu

NURİ AHMET SEZER

BİBLİYOGRAFYA