KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sağlık hizmeti yanı sıra tıbbi uzmanlık eğitimi veren kamu sağlık kurumu.

Hastane, ilk defa 1954 yılında Eski Buğday Pazarı mevkiinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Dispanseri olarak hizmete açılmış; 22.07.1967 tarihinde Meram Yeni Yol üzerinde yeni yapılan 225 yataklı binasına taşınarak SSK Konya Hizmet Hastanesi olmuştur. 1978 yılında aynı alan içerisinde poliklinik binası yapılarak poliklinik hizmetleri hastane binasından ayrılmıştır. 1994 yılında ilk ciddi tadilatını geçiren hastanede ameliyathane, çamaşırhane, mutfak ile asansör ve jeneratörler yenilenmiş, yeni yatak ilaveleri ile kapasite 319 yatağa çıkartılmıştır. 29.09.1995 tarihinde hastane adını değiştirerek SSK Konya Bölge Hastanesi adıyla SSK’lı hastalara hizmet vermeye devam etmiştir.

1997 yılına gelindiğinde 800 yataklı Konya SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi sloganı ile 400 yataklı bir hastane ve yeni bir poliklinik inşaatına başlanılmıştır. 26.03.2002 tarihinde hastane TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Belgesi almış; 03.07.2003 tarihinde ise TS EN ISO 9001:2000 versiyonuna geçiş sağlanarak Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.

15.03.2004 tarihinde yeni hastane inşaatı ve poliklinik binası inşaatı bitirilerek hizmete açılmıştır. 30.03.2004 tarihinde SSK Organize Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi buraya taşınarak hastane ile birleştirilmiştir.

19.02.2005 tarihinde diğer SSK hastaneleri ile beraber Sağlık Bakanlığına devredilen hastanenin ismi Konya Meram Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir. 13.03.2005 tarihinde 2.500 m²’lik ek poliklinik binası inşaatı tamamlanarak poliklinik sayısı yirmi dokuzdan yetmiş dörde çıkarılmıştır.

26.12.2005 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile hastane eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülerek Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini almıştır.

Hastaneye bağlı Beyhekim Psikiyatri Kliniği ve Zafer Semt Polikliniği ile beraber toplam 1.040 hasta yatağı ve yaklaşık 2.500 çalışan ile beraber halka hizmet vermeye devam etmektedir.

Dâhilî, haricî, cerrahi her türlü tıbbi tetkik, müdahale ve tedavinin yanında tıbbi ihtisas eğitimi verilen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bazı birimleri yeni açılan Konya Şehir Hastanesi'ne* taşınmıştır.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.konyaea.gov.tr/hakkimizda.aspx, 22.03.2013/22.05; http://www.konyaea.gov.tr/index.php, 19.08.2016/12.24.
  • https://konyaeah.saglik.gov.tr/TR,50757/hastanemiz-hakkinda.html