KONYA FİKİR, SANAT, KÜLTÜR ADAMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği 1998 yılında Seyit Küçükbezirci, Saim Sakaoğlu, Kâmil Uğurlu, A. Rıdvan Bülbül, Haşim Karpuz, A. Sefa Odabaşı, Hasan Özönder, Yusuf Küçükdağ, Fevzi Uçan, Ali Osman Öztürk, Caner Arabacı, Celal Akın, Zeki Oğuz, Tahsin Samur, M. Emin Eminoğlu, Fuat Önder, Ahmet Şeref Ceran, Cenap Kendi, Mehmet K. Gündoğdu ve İhsan Kayseri tarafından kurulmuştur.

17 Ekim 1998 tarihinde toplanan kurucular kurulunun yaptığı dernek yönetimi görev dağılımı sonunda derneğin başkanlığınaa Seyit Küçükbezirci seçilmiştir. Küçükbezirci, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Derneğin amacı tüzüğünde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Bilimin ve sanatın tüm dallarını; Türk Folklor, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Resim, Heykel, Sinema, Tiyatro, Mimarlık, El Sanatları, Basın, Müzik çalışmalarını profesyonel ya da amatör bir etkinlik alanı olarak kabul etmiş fikir, sanat, bilim, basın adamlarını ve yazarları bir araya getirerek; ülkemiz yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını, dayanışmalarını sağlamak.”

“Fikir, sanat, kültür, basın adamı olan üyelerinin emeklerini; hukukî, sosyal, kültürel, ekonomik temel hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek ve değerlendirmek.”

“Konya ve çevresinde dil, tarih, folklor, kültür, basın, eğitim konularında araştırmalar yapmak; yapılan çalışmaları toplumun bilgisine sunmak; böylelikle ülkemizin fikir, sanat, kültür gelişimine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmak.”

Derneğin; Konya bilimi, kültürü ve sanatı adına her biri birbirinden önemli çalışma konuları arasında en dikkat çekici olanları şunlardır:

Tarihî belge, yayın, film, afiş, fotoğraf, nota gibi güç bulunan yayınları bir araya getirerek “Konya Arşivi”ni ve “Konya Kitaplığı”nı kurmak; bu arşivi ve kitaplığı her türlü modern teknolojik imkânları kullanarak ilgililerin kullanmasına sunmak; Konya halk sanatlarının, kültürünün sunulduğu “Konya Kültür Müzesi”ni kurmak ve işletmek; Konya tarih ve kültürünün ele alındığı, tanıtıldığı radyo ve televizyon programları düzenlemek; belgeseller hazırlamak, yayımlanması için imkânlar sağlamak; Konya konusunda araştırma ve inceleme yapanlara destek sağlamak; kitaplarının, sanat ürünlerinin yayımlanmasına ve dağıtımına katkıda bulunmak; teşvik ödülleri vermek, yarışmalar açmak; Konya folklorunu bilimsel yollarla derlemek, araştırmak, değerlendirmek; yapılan derleme ve araştırmaların yayımlanmasını sağlamak; Konya kültür ve sanatını, bugünkü ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için konferanslar düzenlemek; sergiler açmak, kitap ve dergiler yayımlamak.

Kuruluşundan bu yana çeşitli kültürel toplantılar düzenleyen dernek, özellikle folklor konusunda önemli yayınların neşrine vesile olmuş; Konya Arşivi, Kütüphanesi ve Müzesi fikrinin kamuoyuna mal edilmesini sağlamıştır. Derneğin kuruluşundan itibaren başkanlık yapan Seyit Küçükbezirci'nin ardından dernek başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ yürütmektedir.

 

Konya Fikir Sanat Kültür Adamları Birliği Derneğ

İSMAİL DETSELİ

BİBLİYOGRAFYA