KONYA HAK YOLU

Osmanlı’nın son döneminde yayımlanan mahallî dergi.

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, 18 Şevval 1337/19 Temmuz 1335 (1919) tarihinde Konya’da yayın hayatına giren derginin altı sayılık bir koleksiyonu mevcuttur. Dosya kâğıdı ebadında on iki sayfa olarak yayımlanan dergi on günde bir çıkmaktadır. Babalık Matbaasında basılan derginin idare yeri Ebu Bekir Sami Medresesinde (Paşa Dairesi*) “Daire-yi Mahsusa”dır.

Başlığına göre “dinî, ictimaî, fennî, edebî, İslamî bir mecmua” olan derginin imtiyaz ve murahhas müdürü İbrahim Hakkı (Konyalı*), mesul müdürü Karahüyüklüzade Ahmet Naci’dir. Derginin yazar kadrosunu oluşturan isimler ise İbrahim Hakkı Konyalı, şair M. Nedim Güntel, Naci Fikret Baştak*, Islah-ı Medarisin kurucusu, Nakşî şeyhi, milletvekili Zeynelabidin Efendi, Eflatun Cem Güney, M. Nuri, A. Ragıp, A. Atıf, Mithat Vehbi, A. Sudi ve Sait Ragıp’tır. Dergide ayrıca okur yazı ve şiirlerine de yer verilmiştir.

Dergi, kurulduğu yıl kapanmıştır.

Konya Hak Yolu dergisinin başlığı

AHMET ÇELİK

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı vd., 2008, 374-393.