KONYA İÇME SULARI VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

Konya’daki pek çok tarihî çeşmenin akmaması sebebiyle 1986 yılında Yeni Konya gazetesinde “Çeşmeler Kurumasın” adı altında bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek veren yetmiş beş kadar Konyalı, Ömer Çoktosun’un başkanlığında bir araya gelerek aynı yıl içerisinde Konya İçme Suları Vakfını kurdu. Baki Uğraş, Vehbi Yurdanışık, Tayyar Çoktosun, Sadık Yaşa, H. Naci Kayımkaya, Sabri Yeşil, T. Vehbi Çelik, Ahmet Kolat, Veli Şen, A. Galip Samur, Abdullah Büyüksütçü, Abdullah Okur, Hamdi Küçükbezirci, Bayram Başpınar, Rifat Sağlam, İbrahim Erkul, Adil Gücüyener, Ahmet Köse, Mehmet Emin Eminoğlu ve Hasan Hüseyin Varol’un kurucusu olduğu vakfın fahri başkanı da zamanın Konya Valisi Kemal Katıtaş* idi.

Vakıf senedinin ikinci maddesinde vakfın gayesi şu şekilde açıklanmaktadır:

Sondaj ile yer altı sularını çıkarmak; gerekli görülen yerlere köprüler, yollar yaptırmak; fakirlere yardım etmek, aş ocakları açmak; kültür, eğitim ve sağlık hizmetlerinde bulunmak.

Bu amaçlar doğrultusunda:

1. Selçuk Üniversitesi kampus alanına 26 km mesafedeki Yükselen (Bilecik)’den saniyede 30 litrelik tatlı su getirerek, burada inşa ettirilen otuz beş çeşmeden bu suyun akıtılması;

2. Mülayim köyü civarındaki yedi pınarın birleştirilerek köye tatlı içme suyu getirilmesi;

3. Akpınar (Bulamas) köyüne dört buçuk kilometre mesafeden tatlı su getirilerek köyün içme suyu ihtiyacının karşılanması;

4. Derbent-Yeniyayla köyüne tatlı su getirilmesi gibi faaliyetleri gerçekleştiren vakfın, tatlı su arama çalışmaları hâlen devam etmektedir.

Vakıf, KOP’un kuruluşundan itibaren de KOP idaresiyle yeni göletler yapılması hususunda istişareler yapmaktadır.

Konya İçme Suları Vakfı logosu

YAKUP ACAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 71-72.