OR, KEMAL

Konya milletvekili, eğitimci, şair. (1924-l987)

Akşehir’de doğdu. Babasının adı Mustafa Nihat, annesinin adı Ummuhan’dır. Balıkesir Lisesinden ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Diyarbakır ve Kütahya liselerinde, Erzurum Öğretmen Okulunda (1945), Ankara Atatürk Lisesinde öğretmenlik, Trabzon Lisesinde ise müdürlük görevlerini yürüttü (1951). İki yıl sonra atandığı Konya Lisesinde uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu arada İmam Hatip Okulunda da görevlendirildi. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünün açılması üzerine (1964) bu kurumda görev aldı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bürokrat olarak aldığı ilk önemli görev Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlar ve Basılı Eserler Genel Müdürlüğüdür. Ayrıca bürokraside Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri ve Kültür Sekreterliği sorumlusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüşaviri ve İnsan Gücü-Eğitim Dairesi Başkanlığı yaptı.

Fransızca ve Farsça bilen Or, Paris UNESCO Uluslararası Eğitim Planlaması Enstitüsünde master ve Sorbon Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü’nde doktora çalışmaları yaptı. Ayrıca Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden de diploma aldı.

XVII. Dönem Konya milletvekili seçilen Or, bu dönemde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

Öğretmen Mukaddes Hanım’la olan evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Or, 21 Ekim 1987 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Konya’da görev yaptığı yıllarda toplumsal konularda duyarlılık göstererek Konya Öğretmenler Derneği Başkanlığı, Yardımseverler Derneği Konya Merkez Başkanı gibi çeşitli kurum ve derneklerde görev almıştır. Davudi bir sese sahip olan Or’un, gençliğinde Ankara Radyosunda spiker olarak çalıştığı da hakkında anlatılanlar arasındadır. Onun, Konya’da 1954 yılında düzenlenen Mevlâna ihtifalinde sunuculuk yapması da bu görüşü doğrulamaktadır.

Aynı zamanda şair olan Or’un, 1940 yılından itibaren çeşitli sanat dergilerinde şiirleri yayımlanmıştır. Bu arada Konya’da yayımlanan Özlem* ve Umut* gibi gençlik dergilerinde de şiirleri yer almıştır. O, şiirlerinin bir bölümünü Yaz Yağmuru (l966) adı altında kitaplaştırmıştır. Ayrıca, Okullar Şiir Antolojisi adlı bir de derlemesi vardır. Değişik konularda kaleme aldığı şiirlerinde hece ölçüsü ile olanlar öne çıkmıştır. Duru bir dil kullanmış; tabiat, aşk ve insan sevgisi vb. konuları ağırlıklı olarak ele almıştır.

 

Kemal Or

SAİM SAKAOĞLU

BİBLİYOGRAFYA

  • TBMM Albümü, III/1154; Işık, 2006, VII/2704; Işık, 2008, 142; Uz, 2008a, 108-109; Milliyet, 22.10.1987, s. 14.