OSMAN EFENDİ (MASUMZADE)

Meşrık-ı İrfan gazetesi sahibi. (ö. 1920)

Konya’da doğdu. İlk tahsilini müteakip medreseye devam etti. Konya’nın ileri gelen eşrafından ve aydınlarından bir zattı. Köklü bir aileye mensuptu. 1909-1911 yılları arasında Konya’da çıkan Meşrık-ı İrfân gazetesinin sahibi idi.

1920 yılında meydana gelen Delibaşı İsyanı’nda isyancılarla Kuva-yı Milliyecilerin arasını bulmaya çalıştı. Muvaffak olamayınca evine çekildi. Zamanın Konya valisi onun bu girişimini suç sayıp, İstiklal Mahkemesine sevk etti. Yargılama sonunda idama mahkûm olan Osman Efendi’nin cezası 1920 yılının Kasım ayında infaz edildi.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, MKA, II/326.