ÖMER FEVZİ PAŞA (KÜÇÜK)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1295/1878)

Fethi Paşa’ya mensup olup, Mekteb-i Harbiyenin erkân-ı harp sınıfından mezun olduktan sonra dirayetli bir kişi olduğundan dolayı miralay (albay) ve mirliva (tuğgeneral) oldu. 18 Recep 1282/7 Aralık 1865’te ferik (korgeneral) olup III. Ordu müşir kaymakamlığı ve reisliğine atandı. Muharrem 1285/Mayıs 1868’de vezir rütbesi ile İşkodra valisi ve kaymakamı oldu. Bilahare sırasıyla Bosna (Ramazan 1285/Aralık 1868-Ocak 1869), Girit (Zilkade/Şubat-Mart 1869), Tuna (Şaban 1287/Kasım 1870), ikinci defa Girit (Recep 1288/Eylül-Ekim 1871), Selanik (Cemaziyelahir 1289/Ağustos 1872) valilikleri yaptı. Şevval 1290/Kasım-Aralık 1873’te Şura-yı Devlet azası, Zilkade 1290 (Ocak 1873-Aralık 1874)’da Cezayir-i Bahr-i Sefit ve Ramazan 1292/Ekim 1874’te Edirne valisi, 17 Recep 1293-/8 Ağustos 1876’da zaptiye müşiri oldu. 21 Muharrem 1294/5 Şubat 1877’de görevinden azledildi. Bu azilden sonra 29 Safer 1294/5 Mart 1877’de Konya, hemen akabinde de Suriye valiliklerine tayin olundu. Suriye’deki görevi sırasında, 5 Muharrem 1295/9 Ocak 1878’de Şam’da vefat etti.

Ömer Fevzi Paşa, tedbirli ve talihi açık bir kimse olarak tanınmıştır.

CEMAL ÇETİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, III/712.