ÖNDER, SEYİT FARUK

Konya milletvekili, şair. (09.03.1916-24.01.1968)

Konya’da doğdu. Meram ilçesi Şükran Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babası Mehmet Nazım Bey, annesi Şerife Hanım’dır. Mevlâna’nın torunlarındandır. Konya Darülirfan İlkokulu (1929), Konya Lisesi (1935) ve Mülkiye Mektebini bitirdi (1938). Balıkesir-Şamlı ve Konya-Taşkent nahiyelerinde nahiye müdürlüğü yaptı (1942). Konya ili maiyet memurluğunda bulundu. Pazarcık, Yüksekova, Ayvacık ilçeleri kaymakamlıkları yaptı. 1950’den sonra Mülkiye Başmüfettişliği, İstanbul Belediye Başkanlığı müşavirliği; 1960’tan sonra da başmüfettişlik, mülkiye müşavir müfettişliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığında bulundu. Bu sıralarda Millî Savunma Akademisini de bitirdi. 1962 yılında Nevşehir valisi oldu. Valilik görevinde bulunduğu sırada XIII. Dönem Konya milletvekili seçildi (1965). Millet Partisi Genel Başkan Vekilliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve GYK üyeliğinde bulundu.

Konya’da kendi atalarından kalan Aziziye Camii, Şekerfuruş Mescidi, Seyit Faruk Önder Genel Kitaplığı gibi hayratı bulunan Şeyh Ahmet Efendi ve Musahib-i Şeyhiyesi Mustafa Mülhak Vakfı’nın mütevellisi olarak çalıştı.

Aile mirası olarak çocukluğundan itibaren şiir yazmayı ve söylemeyi seven Önder, âşıklar gibi doğmaca şiir ve hicivler söyleyerek şiire başladı. Lise öğrencisi olduğu yıllarda tasavvufi şiirle de meşgul oldu. Dünden Bugüne Manzum Hatıralar (1992) adında yayımlanmış bir kitabı vardır.

Saliha Şeyma Hanım ile evli olan Önder; Züleyha Tülün, Seyit Tınas, Fatma Tüzün, Seyit Mehmet adlarında dört çocuk babası idi. Farsça ve Fransızca bilen Önder 24 Ocak1968 tarihinde vefat etti.

 

Seyit Faruk Önder

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Maraş, 2007, 243; Halıcı, 1990, 231-234; Çobanoğlu, 2012, 139; TBMM Özlük Dosyası, 14.01.2009; http://kisi.deu.edu.tr/gurcan.bozkir/16-_Gurcan_Bozkir_275-308(1).pdf, 04.04.2013/21.25.