ÖZAL, RÜŞTÜ

Bakan, milletvekili, belediye başkanı. (1915-2008)

Karatay ilçesine bağlı Mihmandar Mahallesi’nde doğdu. Babası Hacı Mustafa Efendi, annesi Münire Hanım’dır. Konya Rehberi Hürriyet İlkokulu ve Konya Lisesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesinden yüksek inşaat mühendisi olarak diploma aldı. Eylül 1939’da Çorum Su İşleri 18. Şube Kısım Mühendisliğine atandı. Ekim 1940-Kasım 1941 ve Haziran 1944-Kasım 1945 dönemlerinde iki defa askerlik yaptı. Nisan 1942’de Mersin Su İşleri 11. Şube Kısım Yüksek Mühendisliğine, Mayıs 1943’te Mersin’de aynı göreve, Mayıs 1944’te Adana Su İşleri 6. Şube Kısım Yüksek Mühendisliğine, Mayıs 1947’de Konya Ovası Sulama İdaresi İşletme Müdürlüğü Kısım Yüksek Mühendisliğine verildi. Nisan 1949’da Konya Bayındırlık Müdürlüğüne getirildi. Bu görevinden 1950’de istifa ederek ayrıldı.

12 Eylül 1950’de Demokrat Partiden Konya Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevi X. Dönem seçimlerine kadar sürdü. Belediye başkanlığı döneminde Konya da ilk defa olarak dört yıllık program hazırlanırken, mevcut partiler ve gazeteler vasıtasıyla Konyalıların görüşleri sorulmuş; böylece şehrin en belli başlı ihtiyaçları müştereken tespit edildikten sonra bu programla işe başlanmıştır. Şehir içi caddeleri ilk defa onun döneminde asfaltla kaplanmaya başlanmıştır. Göksu Elektrik Santralı kurulup, temizlik işleri tamamen motorize olmuştur. İstanbul Caddesi’nden Mevlâna’ya kadar Mevlâna Caddesi açılmış, yanı sıra büyük imar hareketleri başlamıştır. Tavusbaba Tepesi ağaçlandırılarak Meram yöresine çok katlı binaların yapımı önlenmiştir. İbadete kapalı olan Alâeddin Camii de onun zamanında ibadete açılmıştır.

X. Dönem seçimlerinde DP listesinden Konya milletvekili seçilen Özal, İçişleri Komisyonu’nda çalıştı. Bu dönem sonunda siyasete ara veren Özal, 1957-1960 arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği, Türk Hava Kurumu genel kurul üyeliği, 1960-1961’de de T.C. Emekli Sandığı Müdürler Kurulu üyeliği yaptı.

8 Şubat 1961-20 Kasım 1961 tarihleri arasında İmar ve İskân Bakanlığı yapan Özal, 7 Şubat 1961-15 Ekim 1961 arasında da Kurucu Meclis üyeliğinde bulundu. XII. Dönemde de CHP’den Konya milletvekilliğine seçildi. Parlamento sonrasında 1970’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı özel müşaviri olarak çalıştı. Mesleki kuruluşlarda ve CHP Yüksek Danışma Kurulu’nda görev aldı.

15 Mart 1977’de emekliye ayrılıp, İstanbul’da yaşamaya başlayan Rüştü Özal, 13.03.2008 tarihinde vefat etti.

 

Rüştü Özal

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • TBBM Albümü, II/809; Milletvekilleri CD Arşivi; Aytekin, 2003, 160-161; Es, Arşiv; Türk Parlamento Tarihi (Öztürk), II/609-610; Kandemir, 1957.