AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı bir yükseköğretim kurumu.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, iki yıllık yüksekokul statüsünde “Orta Öğretmen Okulu” olarak ilk defa 1926-1927 öğretim yılında açıldı. Edebiyat ve Eğitim bölümlerine, 1928-1929 öğretim yılında Matematik, Fizik, Tabii Bilimler ve TarihCoğrafya bölümleri de eklendi. 1929-1930 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarına çeşitli branşlarda öğretmen yetiştirilmesi amacıyla “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla Ankara’ya nakledildi.

Öğretmen ihtiyacının artması sebebiyle yeni eğitim enstitüleri açılması mecburiyeti doğunca, Millî Eğitim Bakanlığınca 1962 yılı Ağustosunda Konya Eğitim Enstitüsünün yeniden açılmasına karar verildi ve 12 Kasım 1962 tarihinde Fen ve Edebiyat bölümleri ile yeniden öğretime başladı. Adı, öğretmenler kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile “Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü” olarak değiştirildi. Eski hapishanenin (günümüzde Konya Yarı Açık Cezaevi) karşısında, şu anda Yurtkur’a ait binada öğretime başladı. 1965-1966 öğretim yılında ise Meram’daki kendi binasına taşındı.

Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü 1966-1967 öğretim yılında Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik-Fen ve Tabiat Bilimleri olmak üzere dört bölüm halinde iki yıllık olarak öğretime devam etti. 1967-1968 öğretim yılından itibaren öğrenim süresi üç yıla çıkarıldı. 1973-1974 öğretim yılında İngilizce, 1977-1978 öğretim yılında Almanca bölümleri açıldı. 1973-1974 öğretim yılında Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Matematik bölümlerinde, 1974-1975 öğretim yılında İngilizce, Fen ve Tabiat bölümlerinde akşam öğretimine başlandı. 1976 yılında açılan Mektupla Öğretim Programı 1979 yılında kapatıldı. 1978-1979 öğretim yılında öğrenim süresi dört yıla çıkarıldı. 1980-1981 öğretim yılında adı “Selçuk Yükseköğretmen Okulu” oldu. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu ile 1982-1983 yılında Selçuk Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürüldü. 24 Haziran 2008 tarih ve 26916 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Konyalı iş adamı Ahmet Keleşoğlu’nun adının fakülteye verilmesiyle Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu’nun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile eğitim fakültelerinin yeniden düzenlenmesi doğrultusunda Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde hâlen Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü (Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ana bilim dalları); Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji Eğitimi ana bilim dalları); Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü; Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetim, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ana bilim dalları); Türkçe Eğitimi Bölümü; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngiliz Dili, Alman Dili Eğitimi ana bilim dalları); Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Müzik, Resim-İş Eğitimi ana bilim dalları); İlköğretim Bölümü (Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalları); Özel Eğitim Bölümü (Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı); Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

21.07.2010 tarihinde Selçuk Üniversitesinin bölünmesi ile oluşturulan Konya Üniversitesine bağlanan fakülte, 11.04.2012 tarihinde de Konya Üniversitesi adının Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olmuştur.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • Önder, 1952a, 78; Semiz, 1999, 343-344; Resmî Gazete, 12.06.2008/26916.