AHMET MÜRSEL TEKKESİ

Osmanlı Dönemi mezar yapısı.

Meram ilçesine bağlı Yatağan köyünde (günümüzde mahalle) yer almaktadır. Son yıllarda onarım gören tekkenin eski hâli şöyledir: Tekke yapısı, çamur harçlı, moloz taş duvarlı, toprak damlı, çatılıdır. Yayınlarda 1940 yıllarında çatısının söküldüğü ve tekrar yapıldığı belirtilmektedir.

Bu hâliyle XX. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir. Tekkeye doğu cephesinin kuzey köşesinden girilir. İçeride doğu tarafta bir çamur sanduka, güneybatı köşede Ahmet Mürsel’in sandukası batı duvarı boyunca bir dizi toprak sanduka vardır. Ahmet Mürsel’in sandukası yüksek ve taştan yapılmış, kireçle sıvanmıştır. Başlık ve ayak taşında kitabe yoktur. Eskiden burada Ahmet Mürsel’e atfedilen kargı, topuz gibi tekke eşyası, yakındaki köy odasına konularak tekkeye ait bazı belge ve kitaplarla müze yapılmıştır.

Bu yapı esasen bir türbe olmasına rağmen “tekke” diye meşhur olmasının sebebi, halk hekimliğinde sınanmış bir yer olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki: Eskiden, burada bulunan 69 cm boyundaki demir sopanın vücut ağrılarını giderdiği inancıyla, ziyaretçiler tarafından bu sopa vücut üzerinde gezdirilerek masaj yapılırdı.

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA