POSTALCIZADE HACI ABDÜRRAHİM EFENDİ

Kurra. (1290/1873-1954)

Konya’da doğdu. Tahsili hakkında fazla malumat bulunmayan Abdürrahim Efendi, medrese ve kıraat tahsilini tamamladıktan sonra öğrenimine bir süre de Mısır’da devam ettiği rivayet edilir.

O dönemin ileri gelen kuralarından birisi Kazanlı Medresesi müderrisi Büyük Çimili Ahmet Efendi’dir (ö. 1908). Dönemin diğer bir kıraat üstadı da Parlakzade Ahmet Efendi’dir. Çimili Ahmet Efendi vefat ettiğinde Abdürrahim Efendi, kırk beş yaşlarındadır. Bunların birinden istifade ettiği tahmin edilmektedir.

Kıraatle ilgili olarak yazdığı risaleler, yurt içi ve dışında dikkat çekmiş ve büyük takdir toplamıştır. Gerek bu konudaki ilmî yeteneği gerekse okuyuşundaki üstünlüğü dolayısıyla Abdürrahim Efendi “şeyhülkurra” olarak tanınmıştır.

Hacı Abdürrahim Efendi, Köprübaşı Camii’nde vaizlik, uzun yıllar da Kapı Camii’nde hatiplik görevinde bulunmuş, bu arada pek çok talebe yetiştirmiştir. Güçlü bir hafız olan Abdürrahim Efendi, Kur’an-ı Kerim’i kendine has güzel bir üslupla okurdu.

Muttaki ve ahlak sahibi bir insan olan merhum, son derece zeki, hoşsohbet, hazırcevap bir kişi olarak hafızalarda yer etmiştir.

Ova köylerinde muzip bir genç, köylerine gelen her hocaya: “Cennetin kapısının önündeki ağacı kim kırdı?” diye bir soru sorar, hocalar da cevap veremeyince kıs kıs gülermiş.

Hoca’nın yolu bir gün o köye düşmüş. Genç, aynı soruyu Abdürrahim Efendi’ye de sormuş. Hoca hemen cevabı yapıştırmış: “Kim kıracak, senin gibi soysuzun biri kırmıştır”. Meğer o köyde Cennet adında bir kadın varmış. Bir gün onun kapısının önünde dikili olan ağacı, bir kıran olmuş. Genç bunu sorar, hocalar da bu Cennet’i hakiki cennet sanıp kara kara düşünürlermiş.

Dönemin son kurrası kabul edilen Hacı Abdürrahim Efendi, 1954 yılında vefat etmiş ve Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Postalcızade Hacı Abürrahim Efendi

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sural, Konya, 30 Ekim 1975; Hafız Şükrü Bağrıaçık’la yapılan 18.08.2013 tarihli görüşme.