PÜRÇÜKLÜ/PÜRÇEKLİ MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Karatay ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pürçüklü/Pürçekli Mahallesi, doğuda Babıaksaray, kuzeyde Hocahabip mahalleleri, batıda İstanbul Caddesi, güneyde eskiden Esenlü, sonra Selimiye Caddesi ile çevrilidir. Mahalle, güneyde Kadınlar Pazarı’nın önündeki Kayıklı Kahve’ye kadar uzanır. Mevlâna Çarşısı ve Katlı Otopark da mahalle sınırları içerisindedir.

Mahalle, Yavuz Sultan Selim döneminde 924/1518 yılı sayımında yer alan 79 mahalleden birisidir. Kanuni döneminde tarihsiz bir il yazıcı defterinde de mahalle 8 hane, 12 mükelleftir. III. Murat dönemi sayımında da (992/1584) mahallenin mükellef sayısı 22’dir.

1847-1848 yılları ve 148 numaralı Temettüat Defteri’nde mahallede altı grupta 61 mükellef vergilendirilmiştir. Bu yıllarda Pürçüklü ve Esenlü mahalleleri ayrı ayrı vergilendirilmiştir. Güneyindeki Esenlü Mahallesi, Cumhuriyet Döneminde kaldırılmış ve bu mahalleye dâhil olan yerler Pürçüklü Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Mahallede önceleri Pürçüklü Mescidi ve çeşmesi dışında tarihî eser bulunmazken, sonradan Aziziye Camii mahalle sınırlarına dâhil edilmiştir. Nakiboğlu Vakfı’na ait İstanbul Caddesi üzerindeki bir hanla, yine aynı vakfa ait Cebeci Hanı da mahalle sınırları dâhilindedir.

Günümüzde Hasan Çopur’a ait olan çarşıda eskiden Alişan Hanı vardır. Burası önceleri Konya’nın zengin Rumlarından Kazerus’a aitken sonra Ali Çopurzade Mustafa Çopur tarafından satın alınmıştır. Eski telgrafhane Alişan Hanı’nın köşesindedir. Bugün Mevlâna Caddesi üzerindeki süpermarketin (Makro) yerinde eskiden Konya Sosyal Sigortalar Bölge Müdürlüğü binası, bunun doğu köşesinde de Sümerbank binası vardı.

Sarıhafızzade Hatip Ahmet Efendi’nin oğlu Şehit Sadık Mektebi muallimi Celalettin Mahmut, Çopurlar, Silleli Memiş ve Mehmet Efendiler, Sözbirler, Saraç Abdiler ve Taksici Arif mahallenin eski sakinlerinden bazılarıdır.

Mahallede tarihî doku tamamen değişmiş, eskiden mahallenin kuzey tarafı tamamen meskenlerle dolu iken, sonradan bu bölgeye çok katlı iş yerleri inşa edilmiş, Alişan Hanı’nın güneyindeki dar sokak sonradan açılmış, doğusundan Aziziye Caddesi geçirilmiştir. 2009 yılında yapılan değişiklerle mahalle, Aziziye Mahallesi’ne dâhil edilmiştir.

 

Pürçüklü Mahallesi

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 249, 252, 260, Sarıköse, 2011, 156-159; Aköz, 2012, 180; Hasan Çopur’la 11.09.2013’li görüşme.