AHMET PAŞA (ANKEBUT)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1091/1680)

Enderunda yetişti. Mirahurluk ve sancakbeyliğinde bulundu. Girit Seferine serdar olarak katılarak büyük yararlıklar gösterdi. Budin Beylerbeyliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığında bulundu (1067/1657). Köprülü Mehmet Paşa, 1657’de Boğaz Seferine çıkınca İstanbul’da sadaret kaymakamı olarak kaldı. Kara Hasan Zade Hüseyin Ağa’nın hilesine kanıp sadrazamlık isteyince 1068/1657’de Konya valisi oldu. 1072/1661’de Girit Serdarlığına getirildi. Girit’in fethinden sonra Girit valisi olarak adada kalarak, adayı içten ve dıştan gelecek saldırılara karşı koruyup, huzuru temin etti. Vefatına kadar burada kalıp 1091/1680 yılında Hanya’da vefat etti. Kandiye’de kiliseden çevrilme bir camisi vardır.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, I/203-204.