HACI ŞERİF EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya belediye başkanı

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunamayan, Hacı Şerif Efendi, “Seydişehirli” lakabıyla tanınmıştır. Ünlü yazar Refi Cevat Ulunay’ın* büyük dedesidir. Hacı Şerif Efendi, Konya Vilayet Salnamelerine göre H 1290/1873 M, 1291/1874 ve 1294/1877 tarihlerinde Konya belediye reisliği yapmıştır.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • KVS, 1290, 35, 79; Es, Arşiv; Yurt Ansiklopedisi, VII/5190; Akdağ, 2011b, 52; Aytekin, 2003, 197.