AHMET PAŞA (EL-HAC, DOĞANCI)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 996/1588)

İsfendiyaroğulları neslinden Kızıl Ahmet Paşa torunlarındandır. Enderun’da yetişti. Çakırcıbaşı oldu. 963/1556 yılında büyük mir-âhûr, 965/1558 yılında Konya ve sonra Rumeli Beylerbeyi oldu. 971/1564’te Şam, 979/1571’de ikinci defa Konya Valiliğine tayin edildi. Daha sonra II. Sultan Selim ve III. Murat’a nedim oldu. 996/1588 yılında vefat etti. Yaşı 100’ün üzerinde iken sultanla ava giderdi; avcılıkta mahir bir zattı.

İstanbul’da Doğancılar Meydanı’nda türbesinin yanındaki hamamı Ahmet Paşa yaptırmıştır.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmânî, I/196.