HACIHASANBAŞI MEDRESESİ

Son dönem Osmanlı eğitim kurumu.

Abdülbasir ve Vaki Medresesi de denilen medresenin yeri, Hacı Hasanbaşı’nda, Araplar’a* giden cadde üzerinde sol taraftadır. Günümüzde yerinde aynı adı taşıyan bir cami ve geniş bir avlu bulunmaktadır.

Mimarisi itibariyle, kerpiç duvar ve toprak damlı, tipik Osmanlı son devri Konya medreselerinden biridir. 1870 yılında Vaki Medresesi adıyla Abdülkadir Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Hasanbaşı Medresesinin en tanınmış müderrisi Abdülbasir Efendi (1821-1896)’dir. Bilinen diğer müderrisleri; Molla Salih Efendi (1826-1890) ve Sofuzade Hasan Efendi (1869-1940)’dir. Hattat Dereli Abdullah Efendi (ö. 1921) ve Kaplanzade Hacı Osman Efendi (1882-1955) de bu medresede okuyan tanınmış şahsiyetlerdendir.

Hacı Hasanbaşı Medresesi, medreselerin kapanmasından sonra âtıl kalmıştır. Özellikle boşaltılan talebe hücreleri, Cumhuriyet Devrinde Doğudan gelen Kürt muhacirlere mekân olmuş, fakir aileler burada kalmışlardır. Medreselerin satıldığı sıralar, medreseyi camisiyle birlikte Taşbaşlı Ali Efendi almış; günümüze ise sadece camisi gelebilmiştir.

Hacıhasanbaşı Medresesinin yerine inşa edilen aynı adlı cami

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı, 1998, 279-282; Önder, 1952, 50; Sural, Konya, 15 Ekim 1975, 2; Uyar, Hattatlar, 1948, 108/14.