RİBAT EĞİTİM VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

Ribat Eğitim Vakfı’nın temelleri 1978 yıllında Abdullah Büyük Hocaefendi’nin liderliğinde, Sultan Selim Camii’ndeki teravih namazları ve vaazlarıyla atılmıştır. Sultan Selim Camii’nde başlayan ve Konya halkının takdirini toplayan bu sohbetler daha sonra ev ve iş yerlerine yayılmıştır.

1982 yılında Ribat dergisiyle resmî bir kimliğe bürünen, 1985’te Konya’nın ilk özel okulu olan Özel Lale Erkek Lisesi ile eğitim alanında faaliyet göstermeye başlayan Ribat Eğitim Vakfı, 1992 yılında resmî olarak vakıf kimliğine kavuşmuştur.

Abdullah Büyük’ün başkanlığında Ergün Kaymak, Mehmet Sait Damlayıcı, Hüseyin Türkmen, Mevlüt Azgün ve Bayram Çıtlık’tan oluşan mütevelli heyeti tarafından kurulan Ribat Eğitim Vakfı, vakıf olarak mevcut hizmet alanlarını devam ettirirken toplumun ihtiyaç duyduğu başka hizmet alanlarını da hizmet halkasına eklemeye başlamıştır.

Ribat Eğitim Vakfı, eğitim-öğretim temelli basın-yayın kuruluşları, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının doğrudan ya da dolaylı olarak kuruluşlarına öncülük etmekle kalmamış, bu kuruluşların bizzat içinde yer almıştır. Vakıf, 1996 yılında Ribat Aşevi’ni kurarak bu alanda da toplumun büyük takdirini toplamıştır. Aşevi konusunda Konya’da öncülük rolünü üstelenen vakıf, bu çalışmayla birlikte eğitim çalışmalarına yardım faaliyetlerini de eklemiştir.

İsminde yer alan “eğitim” kelimesinin içeriğini doldurmayı bir görev bilen Ribat Eğitim Vakfı, 1998 yılında Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde ve bir kısım Avrupa ülkelerinde “aile eğitimi” seminerlerini başlatmıştır. Vakfın, aile kurumunun güçlenmesini hedef alan çalışmaları geniş bir yelpazeye yayılarak devam etmektedir.

“Önce insan” anlayışıyla yola çıkan ve hâlen Türkiye’nin birçok ilinde şubeleri ve gönül birliği bulunan kurumlar ile eğitim faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, basın yayın ve aile eğitimi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdüren Ribat Eğitim Vakfı, 2010 yılından itibaren başlattığı yurtdışı faaliyetlerinde de büyük mesafeler kat etmiştir.

Ribat Eğitim Vakfı, İslam dininin kaynağından ve geleneğine bağlı olarak öğrenilmesi için 2011 yılında Suffe ve Gökkuşağı İslam akademilerini kurmuştur. “Geleneksel İslami eğitimin gölgesinde AÖF ilahiyat ve İLİTAM programı”, Ribat Eğitim Vakfının bünyesinde hanımlara yönelik Gökkuşağı, erkeklere yönelik ise Suffe olmak üzere iki önemli ilim yuvasında İlahiyat eğitimi faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

Ribat Eğitim Vakfı Aşevi

SAMİ BAYRAKÇI

BİBLİYOGRAFYA