RUNYUN, MUSTAFA

Konya milletvekili. (1917-1988)

Konya’da doğdu. Taşkent-Balcılar kasabasından Kaşıkçı Ali Rıza (Kocatürk) Efendi’nin büyük oğludur. İlk tahsiliyle hıfzını Konya’da, yüksek tahsilini de Mısır’da Camiülezher’de yaptı. İslam hukuku ihtisası da yaptığı Mısır’da on üç yıl kaldı. Bu sırada Osmanlı’nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi ve Düzceli Zahidülkevserî’nin meclislerinde bulundu. 01.05.1951-30.04.1952 tarihleri arasında askerlik görevini ifa ettikten sonra DİB Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulu azalığına atandı (1952). Bu esnada Hacı Bayram Camii Hatipliği görevini de üslendi. 1953 yılından itibaren Ankara İmam-Hatip Okulunda Arapça derslerini okuttu. Aynı zamanda Ankara Radyosunda bir müddet dinî ve ahlaki konuşmalar yaptı. 21.09.1957 tarihinde görevinden istifa etti.

01.11.1957-27.05.1960 tarihleri arasında Adalet Partisinden Konya milletvekili olarak Meclis’te bulundu. 1960 Darbesi neticesi Yassıada’da iki buçuk yıl hapis yattı. Bab-ı Ali’de Sabah gazetesinde yöneticilik yaptı. 1964 yılında siyasi suçları kaldırıldı. 20.01.1969 tarihinde Şişli Vaizliğine tayin edildi. 21.07.1970 tarihinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Arapça öğretmenliğine getirildi. 1981 yılında emekli oldu. İstekli gençlere de hususi surette Arapça dersleri verdi. Bu suretle de pek çok talebe yetiştirdi.

Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları (1953), Radyo Konuşmaları, I-III (1955), Hacı Bayram Minberinden Hutbelerim (Osman Keskioğlu ile birlikte), Dinî Hikâyeler (Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberlerin Kıssaları) (1983) gibi bazı basılmış eserleri vardır.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Runyun, 30.06.1988 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Erenköy Sahra-i Cedit Kabristanı’na defnedildi.

 

Mustafa Runyun

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, MKA, II/348; Diyanet Albümü, I/82; TBMM Albümü, 2010, II/736; Uz, 2013, 555; Kırboğa, 2000, 126; http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=836, 31.08.2013/15.20.