HADIMLI, AHMET KEMAL

Cumhuriyet Dönemi Konya valisi. (01.03.1324/1908-[?])

İstanbul’da doğdu. Aslen Hadimli olup, Hadimî Hazretlerinin soyundandır. Babası Esat Bey, annesi Atiye Hanım’dır. Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdikten sonra İstanbul Valiliğinde maiyet memuru olarak göreve başladı (1936). Hafik Kaymakamlığı yaptı (1939-1940). Dâhiliye Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Müdürlüğünü yürüttü (1940-1943). III. sınıf mülkiye müfettişliğinde bulundu (1943-1946). 1946-1949 yılları arasında Bolu, 1949-1950 yılları arasında Diyarbakır valilikleri yaptı. İçişleri Tetkik Kurulu Başkanlığı Müşavirliği görevini yürüttü. 07.05.1951 tarihinde Konya Valiliğine atandı.

1951-1954 yılları arasındaki valiliği sırasında Konya pek çok hizmetle tanıştı. Pek çok köy yol ve içme suyuna bu dönemde kavuştu. Hükümet Konağı restore edilip, sağlık ocakları ve sulama şebekeleri yaptırıldı. Demokrat Parti Döneminin Konya’daki en coşkulu yılları Kemal Hadımlı’nin valiliği dönemine rastlamaktadır.

Konya valiliğinin ardından Dâhiliye Vekâleti Müsteşarlığı yaptı (31.05.1954-13.12.1954). 1954-1960 yılları arasında İzmir valiliğinde bulundu. İzmir’de kendi adına bir ilköğretim okulu ile bir kütüphane inşa edildi. 1957’de kısa bir süre vekâleten İstanbul belediye başkanlığı görevinde bulundu. 1960 yılında emekli olan Hadımlı, aynı yıl yapılan darbe sonrasında tutuklanarak Demokrat Parti milletvekilleri ile birlikte Yassıada’da yargılanarak hüküm giydi.

1967 yılında Denizcilik Bankası Genel Müdür Müşavirliği yapan Hadımlı’nın daha sonraki hayatı hakkında bilgiye ulaşılamadı.

Ahmet Kemal Hadımlı

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Aytekin, 1994, 72-73; http://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/www.icisleri/mustesarlar/cv/ahmetkemalhadimli.htm