HADİMİOĞLU, NUMAN

Yazar. (1913-1991)

Hadim ilçesinde doğdu. Babası; Ebu Sait Hadimî neslinden Kocamüftü Numan Efendi’nin oğlu Hüseyin Efendi, annesi de Hadimî’nin torunu Müderris Münzevi Sait Efendi’nin* oğlu Muallim Numan Efendi’nin kızı Hatice Hanım’dır.

İlköğrenimini Hadim’de yaptı. 1934 yılında Konya Sanat Enstitüsünü bitirdikten sonra TCDD’ye girdi. Kurumunun açtığı imtihanda başarı göstererek girdiği fen kursunu başarı ile bitirip TCDD atölye, fabrika ve işletmelerinde ustabaşılıktan başmakinistliğe, müfettişlikten müdürlüğe varıncaya kadar çeşitli görevlerde bulunduğu gibi, TCDD Meslek Lisesinde de öğretmenlik yaptı.

Ankara Belediyesi EGO İşletmesinde teknik işler kontrol amirliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde öğreticilik, büro amirliği, sivil savunma amirliği, Kültür Bakanlığında levazım müdürlüğü, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yaptı.

Kamudaki görevleri sırasında Türk Demiryolcular Derneği ile birçok dernek ve yapı kooperatifinin yöneticiliğini de yürüten Hadimioğlu, kırk iki yıllık hizmetin ardından 1976 yılında emekli oldu.

Hadimioğlu’nun yirmi kadar eserinin basılanları arasında iki ciltlik Hadim ve Hadimliler Bibliyografyası oldukça önemli bir çalışmadır.

1991 yılında vefat eden dört çocuk babası Hadimioğlu Ankara’da metfundur.

Numan Hadimoğlu

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Hadimioğlu, 1983, 354.