ABDULLAH EFENDİ (CEVİZALTI) MESCİDİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Ovalıoğlu Mahallesi’nde, Köprübaşı Caddesi üzerindedir. Kerpiçten yapılmış tipik bir mahalle mescididir. Mescidin kuzeyine bir giriş bölümü ilave edilmiştir. Bu bölümde bir de depo kısmı yer alır. Harim yenilenmiş ve üst örtüsü betonarme olup, dıştan kırma çatılıdır. Kuzeyinde ahşap bir mahfil bulunmaktadır.

Mescidin en orijinal bölümü mihrabıdır. Musalla Mezarlığı civarında eski bir Selçuklu mescidinden getirildiği bilinmektedir. Bütünüyle mermerden yapılmıştır. Mihrap nişi sütuncelerle sınırlandırılmış, köşeli ortada dairesel planlıdır. Beş sıra mukarnaslı bir kavsaraya sahiptir. Kenarlarda iki sade bordür bulunmaktadır. Alınlıkta: “Sizlerden biriniz, mescitte namaz kıldığı yerde oturup mescitten çıkmadıkça melekler ona salâvat ve dua ederler. Allah’ım ona acı ve günahlarını affet diye niyazda bulunurlar.” hadis-i şerifine yer verilmiştir. Minber yenidir.

Tarihî kaynaklardan ve mescidin güneyinde yer alan çeşme kitabesinden de anlaşıldığına göre, Abdullah Vahdi Efendi* (ö. 1885) tarafından vefatından önce yaptırılan mescit, 1923 yılında tamir görmüştür. Mescidin yanında Ereğlili Mustafa Fehmi Efendi* (ö. 1854) tarafından yaptırılmış Cevizaltı Medresesi* bulunuyordu.

Abdullah Efendi Mescidi (Haşim Karpuz)

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı, 1998, 345-346; Uz, 2004 b, 282-283.