SALİM EFENDİ

Osmanlı Dönemi Konya milletvekili. (1862-63-1917)

Konya’nın Ereğli ilçesinin Ayrancı bucağına bağlı Divle köyünde doğdu. Babası, Hafızzade diye maruf Ereğli Müftüsü Hacı Ali Avni Efendi, annesi Fatıma Hanım’dır. Medresede okuyup, yanı sıra hususi dersler aldı. İzmir ve Selanik’te de Hukuk tahsili yaptı. Arapça ve Farsça bilirdi. Hukuk alanında uzmanlaştı. Avukatlık ve çiftçilik yaptı.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan Birinci Devre seçimlerinde Konya’dan mebus seçildi. Evli ve altı çocuk sahibi olan Salim Efendi, 31 Kânunusani 1333 (1917)’de Ereğli’de vefat etti. Ereğli’de de metfun olan merhum, XVII. Dönem Konya Milletvekili Salim Erel’in de dedesidir.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Türk Parlamento Tarihi, I. ve II. Meşrutiyet, II/438; KA, III/243; TBMM Arşivi, Osmanlı Meclis-i Mebusanı, z. 16, s. 159; TBMM Albümü, III/1153; Senan, 1961, 71-72.