AHRALTI (ARKALAÇ)

Testi taşıma örgüsü.

Su testisini taşımak için kullanılan dokumadan mamul üründür. Testiyi sırtta rahatça taşımak için yapılmışlardır. Anadolu’nun kimi yörelerinde “arkalaç” olarak da adlandırılan düz dokuma sırta asılır ve testi bunun üzerine yerleştirilerek taşınır. Ahraltının alt ve üstüne dikilen çarpana dokumanın iki ucu önde göğüs hizasında bağlanır ve kayması önlenir. Konya Sille yöresinde de geçmişte görülen bu dokuma unsurunun günümüzde çeşmelerden su taşıma gibi bir zorunluluğun kalmamasından dolayı üretimi ve kullanımı bitmiştir.

Ahraltı(Ahmet Aytaç)

AHMET AYTAÇ

BİBLİYOGRAFYA

  • Aytaç, 2004, 36-43.