SERTARİK EYÜP SABRİ ÇELEBİ

Konya Mevlâna Dergâhı sertariki ve mesnevihanı. (1236/1821-1301/1883)

Konya’da doğdu. Sadrazam Pirî Mehmet Paşa ahfadından Nakipzade Ali Efendi’nin oğludur. Annesi, Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Hacı Mehmet Çelebi’nin (ö. 1230/1815) kızı Fatma Hanım’dır. Çocukluğunda iki yıldan fazla Hadim’de Hadimîzadelerden ve sonra Konya’da Müderris Mustafa Efendi’den okuyup, icazet aldı. Sertarik Adülkadir Efendizade Mehmet Efendi’den de Farsça öğrendi. Sonraki yıllarda Pirî Paşa Zaviyesi mütevellisi olup, burada uzun yıllar Mesnevi okuttu. 1869 yılında sertarik olarak atandığı Mevlâna Dergâhı’nda da Mesnevi derslerini sürdürdü.

15 Muharrem 1301 (16.11.1883) tarihinde vefat etti ve Mevlâna Dergâhı Niyaz Penceresi karşısına defnedildi.

Veled Çelebi Silsile-nâme’sine göre Hacı Eyüp Sabri Dede’nin Arif, Hafize, Hatice adlarında üç çocuğu vardır. Oğlu Hacı Arif Çelebi (ö. 1319/1901), kendisinin vefatından sonra Mevlâna Dergâhı’nda sertarik olarak görev yapmıştır.

Konya’da doğdu. Sadrazam Pirî Mehmet Paşa ahfadından Nakipzade Ali Efendi’nin oğludur. Annesi, Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Hacı Mehmet Çelebi’nin (ö. 1230/1815) kızı Fatma Hanım’dır. Çocukluğunda iki yıldan fazla Hadim’de Hadimîzadelerden ve sonra Konya’da Müderris Mustafa Efendi’den okuyup, icazet aldı. Sertarik Adülkadir Efendizade Mehmet Efendi’den de Farsça öğrendi. Sonraki yıllarda Pirî Paşa Zaviyesi mütevellisi olup, burada uzun yıllar Mesnevi okuttu. 1869 yılında sertarik olarak atandığı Mevlâna Dergâhı’nda da Mesnevi derslerini sürdürdü.

15 Muharrem 1301 (16.11.1883) tarihinde vefat etti ve Mevlâna Dergâhı Niyaz Penceresi karşısına defnedildi.

Veled Çelebi Silsile-nâme’sine göre Hacı Eyüp Sabri Dede’nin Arif, Hafize, Hatice adlarında üç çocuğu vardır. Oğlu Hacı Arif Çelebi (ö. 1319/1901), kendisinin vefatından sonra Mevlâna Dergâhı’nda sertarik olarak görev yapmıştır.

Konya’da doğdu. Sadrazam Pirî Mehmet Paşa ahfadından Nakipzade Ali Efendi’nin oğludur. Annesi, Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Hacı Mehmet Çelebi’nin (ö. 1230/1815) kızı Fatma Hanım’dır. Çocukluğunda iki yıldan fazla Hadim’de Hadimîzadelerden ve sonra Konya’da Müderris Mustafa Efendi’den okuyup, icazet aldı. Sertarik Adülkadir Efendizade Mehmet Efendi’den de Farsça öğrendi. Sonraki yıllarda Pirî Paşa Zaviyesi mütevellisi olup, burada uzun yıllar Mesnevi okuttu. 1869 yılında sertarik olarak atandığı Mevlâna Dergâhı’nda da Mesnevi derslerini sürdürdü.

15 Muharrem 1301 (16.11.1883) tarihinde vefat etti ve Mevlâna Dergâhı Niyaz Penceresi karşısına defnedildi.

Veled Çelebi Silsile-nâme’sine göre Hacı Eyüp Sabri Dede’nin Arif, Hafize, Hatice adlarında üç çocuğu vardır. Oğlu Hacı Arif Çelebi (ö. 1319/1901), kendisinin vefatından sonra Mevlâna Dergâhı’nda sertarik olarak görev yapmıştır.

YAKUP ŞAFAK

BİBLİYOGRAFYA

  • Manisalı Rıfat, ts.; Silsile-nâme, 16; Uzluk, 1957, 99; Bakırcı, 2007, 57; Veled Çelebi-Ahmed Remzi-Tâhirü’l-Mevlevî, 2007, 73; Şafak, 2009b.