HALTER

Konya’da halter sporunun tarihçesi.

1960 yılına kadar Güreş Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren halter sporu, Konya’da 1959’da faaliyete geçirildi. İlk zamanlar ülkemizde halter antrenörü olmadığı için, çalışmalar genellikle güreş antrenörleri nezaretinde yapılıyordu. Halter 1960 yılında bağımsız federasyon hâline gelince ilimizde çalışmaları başlatan milli güreşçi ve kadrolu güreş antrenörü Fahrettin Akbaş, 1959’da kursa gönderilerek 1967’ye kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra Astsubay Hazırlama Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yüzbaşı M. Ali Aydede ve Arif Eseroğlu fahri olarak antrenörlük yaptılar. Sami Yavrucuk’un Beden Terbiyesi Bölge Müdürü olmasından sonra 1961’de şehrimizde Halter Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Bogos Kambur yönetiminde açılan ilk hakem kursuna Gazanfer Pektaştan, İhsan Dönder, Hüsnü Savcı, İsmail Akçay, İsmail Karakocaoğlu, Feyzullah Soğukoğlu katıldılar. Kapalı tribün altındaki boks salonunun bir köşesinde yapılan halter çalışmalarına katılan ilk halterciler de şunlardı:

M. Ali Aydede, Mahir Demirçalı, Abdullah Soyalp, Yahya Yaya, Arif Eseroğlu, Mustafa Ferahlar, Ali Harmankaya, Cemal Aysu, İnsan Soyalp, Muammer Duransoy, Mevlüt Gültoran, Abdullah Özdöner, Ahmet Öncel, Mustafa Güçlü, Kâzım Erargın, Ali Özhavala, Suat Gücüyener ve Sadi Büyüksarı.

Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Cemil Ergen zamanında 1973’te halter antrenörü kadrosu verilince ilk olarak Mustafa Ferahlar, sonra da Sami Özsu bu göreve atandı.

Konyalı haltercilerden Sami Özsu, Ali Eroğlu, Talat Ünlü, hâlen federasyon başkanlığı yapan Doç. Dr. Hasan Akkuş, Yasin Yılmaz; bayanlarda da Ayşegül Çoban ve Neslihan Okumuş bu dalda millî olma başarısını göstermişlerdir.

Türkiye üçüncüsü Köy Hizmetleri Halter Takımı (N. Bülbül)

NAİL BÜLBÜL

BİBLİYOGRAFYA