HAN DARÜLHADİSİ

(Çolak Hacı Ali Medresesi) Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.

Şerafeddin Camii civarında, bir hanın üst katında açıldığı için bu adla anılmıştır. Han-ı Cedit Medresesi de denen darülhadisi Çolak el-Hac Ali b. el-Hac Pir Ali’nin vasiyeti üzerine varisleri yaptırmıştır. Alt katında on iki, üst katında on bir odası olan medresenin üst katında talebeler kalıyordu. Bir müderris burada tefsir ve hadis dersleri okutmakla görevlendirilmiştir. İ1k müderrisi Seyyit Mehmet’in vefatı ile 1139/1727’de Hacı Mehmet bu göreve atanmıştır. Darülhadisin bu tarihten sonraki durumuna ilişkin herhangi bir bilgi veya belge henüz mevcut değildir.

YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS, 33/96; 36/189; VAD. Nu. 1107, vr. 30; Nu. 1109, vr. 17; Küçükdağ, 1989, 50.