AİLE

Konya’nın Köklü Aileleri

Konya’da menşeleri çok eskilere dayanan, toplumun kültürüne, ilmine irfanına hizmet etmiş, dar zamanlarında daima halkın yanında olmuş, Millî Mücadele’ye destek vermiş köklü ve asil aileler vardır. Aile unvanı bulunan bu aileler, büyük ilim adamları yetiştirmiş, Konya insanına hizmet için büyük vakıflar kurmuşlardır. Mezarlıklarda mezar taşları okunduğunda bunlardan ya bir medresenin müderrisi ya bir hayır kurumunun kurucusu olarak “sahibülhayrât velhasenât” veyahut da “Konya eşrafından falan…” diye söz edildiği görülür. Toplumun vefa borçlu olduğu bu ailelere, hiç olmazsa, yerel eserlerde yeterince yer verilerek adlarının unutulmamaları sağlanmalıdır.

Günümüzde köklü ailelerin büyük bölümü dağılmış, bunların bir kısmının nesli kesilmiş, bir kısmı doğup büyüdükleri şehri terk etmiş; bunların bir bölümü de eski etkinliklerini kaybettiklerinden unutulmaya yüz tutmuştur. Unvanları bir anda akla geliveren Konya’nın meşhur ailelerinden bazıları şunlardır:

Abaoğulları, Ağazadeler, Ahaveynler, Alaybeyler, Altıoklar, Armağanlar, Atçekenler, Avcılar, Avukatlar, Ayanbeyler, Ayvatoğulları, Azimzadeler, Babahasanlar, Bakkalbaşılar, Bayramzadeler, Belviranlılar, Botsalılar, Burhanzadeler, Cimcimeler, Çekirdekçiler, Çöğenler, Dedeler, Dülgerzadeler, Fettahlar, Gevrakiler, Hacı Behçetler, Hacıkaymaklar, Hacıveliler (Bezirciler), Hamdizadeler, Hattatlar, Helvacızadeler, Hocazadeler, Hotamışlılar, İplikçiler, Kadayıfçılar, Kadızadeler, Kadir Şeyhzadeler, Karacığanlar, Karahafızlar, Kaplanlar, Karpuzoğulları, Kaşıkçılar, Keleşler, Ketenciler, Kirişçiler, Kişnişçiler, Koyunoğulları, Kulluklar, Kurşuncular, Kürkçüler, Mullafaoğulları, Müsevvitzadeler, Nakiboğulları, Nalçacılar, Nurullahoğulları, Oğlakçılar, Postalcızadeler, Samancılar, Sandıkçılar, Semerciler, Soğancılar, Takvalar, Taşpınarlılar, Telliler, Termiyeciler, Tobbaşlar, Topçuzadeler, Uzluklar…

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Aydın M. A., 1989; BL, I/228-229.