HASAN PAŞA (KİRLİ)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1599)

Doğum tarihi bilinmemektedir. Enderunludur. Yükselip çakırcıbaşı oldu. Sonra beyler mesleğine girerek Sinan Paşa’ya damat oldu. 1587’de Anadolu Beylerbeyi, 1589’da Şehrizor valisi oldu. Kısa süre sonra istifa etti. 1590’da Konya Valiliğine getirildi. Yaklaşık iki yıl Konya’da valilik yaptıktan sonra 1593’te Trablusşam, ardından Temeşvar valisi oldu. Telli Hasan Paşa’yı kurtaramadığından gözden düştü. Daha sonra Revan, 1597’de tekrar Konya valisi oldu. Burada yaklaşık iki yıl görev yaptıktan sonra 1598’da Erzurum Valiliğine gönderildi. 1599’da burada şehit düştü.

ÖMER AKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, II/641.