HASTA HAKLARI VE HASTALARA YARDIM DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Dernek 1969 yılında doktorlar Nevzat Özkal, Ahmet Hatipoğlu, Hüseyin Balcıoğlu; memurlar Hilmi Kaynak, Orhan Turgay, Abdi Şener; tüccardan Ahmet İskender ve fabrikatörler Cahit Solaklar, Sinan Sinangil tarafından “Doğum ve Çocuk Bakımevi Kalkındırma Derneği” adıyla kurulmuştur.

Kuruluş amacı doğrultusunda kurulduğu günden beri Konya Doğum ve Çocuk Bakımevinin çeşitli tamirat, kırtasiye, demirbaş malzeme, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçlarını karşılamış, ihtiyaç sahibi hastalara maddi yardımda bulunmuştur. Doğum ve Çocuk Bakımevinin yardımcı hizmetler personelinin yetersiz olduğu dönemlerde personel desteği sağlamıştır.

2004 yılında, dernek ve vakıfların, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun gereğince yapılan genel kurulla derneğin adı “Hasta Hakları ve Hastalara Yardım Derneği” olarak değiştirilmiştir. Hasta Hakları ve Hastalara Yardım Derneği hâlen öncelikli olarak Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinin küçük ihtiyaçları olmak üzere yardım faaliyetlerini sürdürmekte; maddi yardımların yanında, hasta hakları kurullarına üye göndermekte ve Karatay İlçe İnsan Hakları Kurulu’nda üye bulundurmaktadır.

ŞEYMA IŞICIK

BİBLİYOGRAFYA