ABDULLAH RIZA (RUNYUN) EFENDİ

Hattat. (d. H 1342/M 1924)

Konya’da doğdu. Konya ulemasından Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin* ortanca oğludur. Ali Rıza Efendi, 1935 yılında ailesini alarak Şam’a gitti. Burada bir sene ikametten sonra Medine-i Münevvere’ye yerleşti.

Babasından kaşıkçılık, Saatçi Osman Efendi’den* saatçilik öğrendi. Şiir musiki ve hat sanatına olan merakı küçük yaşlarda başladı.

İlk hat derslerine Medine’de Konyalı Ali Rıza Efendi’den başladı. Mısırlı meşhur hattat Seyit İbrahim’den, Şam hattatlarından Üstat Bedevi’den, İstanbul’da Hattat Halim Bey’den ve Hattat Hamit’ten hat dersleri aldı. İstanbul’a her gelişinde aylarca Hamit’ten istifade etti. Hamit’in teklifiyle yazdığı Nisa Suresi’nin 103. ayetinden sülüs icazet aldı.

1986’da İstanbul’da IRCICA tarafından düzenlenen I. Uluslararası Hattat Hamit Hat Müsabakası’nda celi sülüs dalında takdir mükâfatı kazandı.

Medine’de dükkânında uzun yıllar saten kumaşlar üzerine hediyelik olarak hazırladığı levhalar, hacılar eliyle İslam âleminin her tarafına yayıldı.

1950 yılında Mescid-i Nebevî’nin ilk genişletme çalışmalarında pencerelerin dış cephelerine celi sülüs ile mermerlere kabartma olarak Kelime-i Tevhit; birinci kumluk denilen üstü açık avlu revaklarının alınlarına yine celi sülüs ile Aşere-i Mübeşşere, ashab-ı kiram ve kapıların isimlerini yazdı.

Abdullah Rıza Efendi, hattatlığının yanı sıra aruzla şiirler yazdı.

Uzun yıllar yazdığı hat levhaları albüm-kitap hâline getirilerek Bedâiu’l-hattıyye mine’r-Ravdati’n-Nebeviyye adıyla IRCICA tarafından basıldı. Bu eserde, Faysal bin Fahd bin Abdülaziz, Ekmeleddin İhsanoğlu, Ahmet Ziya Kurucu, Uğur Derman, Dr. Ali Kemal Belviranlı ve Hasan Çelebi’nin birer takrizi bulunmaktadır. 13 Kasım 2014’te Medine’de vefat eden Abdullah Rıza Efendi, Cennetülbaki Mezarlığı’nda toprağa verildi. Abdullah Rıza Efendi’nin altı oğlunun üçüncüsü olan ve Konya’da yaşayan Abdülkerim Efendi’nin çocukları Abdurrahman ve Seyit Ahmet, dedelerinin sanatını devam ettirmektedirler.

Abdulah Rıza Efendi'nin ödüllü bir yazısı (Hüseyin Öksüz)
Abdulah Rıza(Runyun) Efendi (Hüseyin Öksüz)

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz, 2004, 534; IRCICA, 1987; Gök, 1998, 14; Düzdağ, 2007; Merhaba/Akademik Sayfalar, sy. 32 (11.11.2015), s. 497-498.