HATİP, AHMET REMZİ

Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi ve milletvekili. (1930-2016)

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu. Babası Albay Cemalettin Bey, annesi Sadiye Hanım’dır. İlk ve ortaöğreniminden sonra 1948’de Konya Lisesini, 1952’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yılın 30 Temmuzunda Bolu ili aday maiyet memurluğuna tayin edildi. Adaylığını 4 Mart 1953’te Ankara’da tamamlayarak maiyet memuru oldu. 15 Aralık 1954’te Andırın, 15 Aralık 1955’te de Senirkent kaymakamı olarak görevlendirildi. 1 Haziran 1958’de memuriyetten istifa ederek narenciye ziraatı ile uğraşıp, üretme ve satış kooperatifi kurarak narenciye ticareti yaptı. 26 Kasım 1960’da İzmir Belediyesi Karşıyaka Şubesi müdürü olarak atandı.

14 Mayıs 1965’te aynı belediyenin zat işleri müdürü oldu. 21 Ağustos 1967’de Devlet Planlama Teşkilatına girerek müşavir, araştırmacı, Yatırımları ve İhracatı Teşvik ve Uygulama Grubu Başkanlığı ile görevlendirildi. Bu arada OECD imkânlarından yararlanarak Fransa Maliye Bakanlığınca Paris’te düzenlenen iktisadi kalkınma eğitimine katıldı. 23 Temmuz 1969’da Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığında aynı dairenin müşavirliğine getirildi. 29 Şubat 1972’de Teşvik ve Uygulama Dairesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına intikalinde bu dairede müşavir ve teşvik kurulu üyesi olarak görev aldı. 30 Nisan 1973’te atandığı İzmir Sanayi ve Bölge Müdürlüğünü 5 Haziran 1977’ye kadar yürüttü.

5 Haziran 1977’de yapılan Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme Seçimi’nde Senatoya katıldı. 12 Eylül 1980 Darbesi’nde bu üyeliği sona erdi.

Senato’dan ayrıldıktan sonra İzmir Gümüldür’de tekrar ziraatçılığa başladı. 19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde tekrar siyasete dönerek MKYK üyesi parti yönetiminde görev aldı. XIX: Dönemde Konya milletvekili olarak parlamentoya girdi. İslam İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY)’nda mütevelli heyeti üyeliği de yapan Hatip, 18 Mayıs 2016’da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ahmet Remzi Hatip, evli ve dört çocuk babası idi.

Ahmet Remzi Hatip

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • TBMM Albümü, 2010, 1280; Türk Parlamento Tarihi (Çoker), 1995, II/593,594; TBMM, Arşiv, 07.01.2009.