HAYIRLIOĞLU, EYÜP SABRİ

Konya milletvekili ve Diyanet İşleri Başkanı. (1887-1960)

Konya’nın Ahmet Fakih Mahallesi’nde doğdu. Babası, Konya’nın tanınmış ailelerinden Hayırlızadelere mensup Mehmet Bey, annesi Fatma Hanım’dır. İlk tahsilini mahallesindeki sıbyan mektebinde yaptı. Bu arada hafızlığını da tamamladı. Ziyaiye Medresesinde Sivaslı Ali Kemali ve Yalvaçlı Ömer Efendi’nin talebesi oldu. Konya Hukuk Mektebinden* mezun olduktan sonra arkadaşı Musa Kâzım Efendi ile birlikte gittiği İstanbul’da Darülfünunun müderrisliğine getirildi. Tayin edildiği Uşak Savcılığından istifa ederek Konya’da serbest avukatlığa başladı. Delibaş Olayı’nın büyümesine mâni olanlar arasında bulunan Hayırlıoğlu, 1339/1923’te Konya milletvekili seçildi. TBMM’nin üçüncü döneminde milletvekilliğinden istifa ederek tekrar Konya’da avukatlığa başladı.

Demokrat Parti’nin Konya teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1951 yılında atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 1960 yılında emekliye ayrıldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Hayırlıoğlu 08.10.1960 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • TBMM Arşivi, 23.12.2008; TBMM Albümü, 1920-1991, 64; Es, MKA, 177; Türk Parlamento Tarihi (Öztürk), 1991, I/202; Uz, 2004b, 460.