HAYRA HİZMET VAKFI

Sivil toplum kuruluşu.

1975 senesinde Hasan Hüseyin Varol* tarafından kurulan vakfın gayesi, tüzüğünün VI. maddesinde şöyle belirlenmiştir: “Toplumsal hayatta, ekonomide, kültür ve eğitimde, teknik ve tecrübede, ahlâk ve maneviyatta kısaca; bilgi, düşünce, irade, istek vb. teorik alanlar ile; iş, hareket, çalışma vb. pratik alanlarda halkımızın gelişmesi, kalkınması, ilerlemesi, bütünleşmesi ve şahsiyetleşmesidir. Bu iki temel sahada halkın ihtiyacına yardımcı olabilmek için mülkiyet ve tasarrufu vakfa, intifa ve ürünü halka ait olmak üzere bilgi, güven, mal ve hizmet üreten araçların her çeşidinin hazırlanması ve hizmete arz edilmesidir.”

Tüzüğün V. maddesinde ise vakfın hayır anlayışı da şöyle açıklanmıştır: “İmkân ve şartların elverişli olmayışı yüzünden maddî ve manevî sahada başkaları gibi mutlu olmayan insanları mutlu etmek için onlara yardım ve destek mahiyetinde olan kamuya faydalı işlerin her çeşidine hayır işleri denir. Bu tarif vakfın hayır anlayışını ifade eder.

Vakfın, kuruluşundan bu tarafa şu işleri gerçekleştirmiştir:

Seyrantepe Kur’an Kursu, Saatçi Kur’an Kursu, Celâliye Kur’an Kursu, Gökçepınar Kur’an Kursu, Hacıoğlu Kur’an Kursu ve Camii, Gazalî Kur’an Kursu ve Camii, Mehmet Vehbi Kur’an Kursu, Selmân-ı Pak Kur’an Kursu, Mimar Sinan Kur’an Kursu ve Camii, Nuhoğlu Kur’an Kursu, Beyşehir İrfaniye Kur’an Kursu, Seydişehir Seyit Harun Veli Kur’an Kursu, Alibeyhüyüğü Hayra Hizmet Kur’an Kursu, Şeyhulema Kız Kur’an Kursu, Faris-i Bağdadî Kur’an Kursu, Ereğli Kız İmam-Hatip Lisesi, Beyşehir Kız İmam-Hatip Lisesi, Karapınar Kız İmam-Hatip Lisesi, Alibeyhüyüğü İmam-Hatip Lisesi (kız-erkek), Celâliye Yükseköğrenim Yurdu, Celâliye Kur’an Kursu Pansiyonu, Seyrantepe Kız Kur’an Kursu Pansiyonu, Alibeyhüyüğü Devlet Parasız Yatılı Yurdu, Alibeyhüyüğü Halit Güler Orta Tahsil Öğrenci Yurdu, Ereğli Orta Tahsil Erkek Öğrenci Yurdu, Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi. Ayrıca idaresinde yirmi iki cami bulunan vakıf tarafından fakir öğrencilere karşılıksız burs verilmekte, muhtaç ailelere de nakdi ve ayni yardımda bulunulmaktadır.

255 civarında da gayrimenkulü bulunan vakfın bunca hizmetini sadece on personel yerine getirmektedir.

1960’lı yıllardan itibaren oluşturulan kütüphanesinde bugün, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait kırk binin üzerinde kitap bulunmaktadır. Gerek zengin kitapları ve büyük okuma salonuyla gerekse internet hizmetiyle pek çok okuyucu ve araştırmacıya hizmet veren Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi, hâlen Konya’nın önemli kütüphanelerindendir.

Hayra Hizmet Vakfı, Ocak 2016’da Hacı Fettah Mahallesi’nde Hizmethan’daki yeni yerine taşınmıştır.

Hayra Hizmet Vakfı.

Ş. FUNDA KÜÇÜKKONER

BİBLİYOGRAFYA