HOND FATMA HATUN

Türkiye Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus’un kızı.

Konya’da doğdu. Türkiye Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus (II.)’un kızıdır. Asıl adı Ferhunde olmakla birlikte sonradan Ferhuniye olarak anıldı.

Yaşadığı dönemde âdet olduğu üzere, himayesinde erkek ve kadın pek çok kölesi bulunan Hond Fatma Hatun, hiçbir zaman onlara köle muamelesi yapmamış; bilakis onların ilim üzerine yetişmesine imkân sağlamıştır. Daha sonra bütün kölelerini azat ederek özgürlüklerine kavuşturan Hond Fatma Hatun, onların geleceğini de düşünerek kendisine ait birçok yerin gelirini, ihtiyaç sahibi olanlarına vakfetmiş ve bu vakıf çatısı altında da birçok kişiyi himaye etmiştir. Fatma Hatun’un asıl adıyla anılan Ferhuniye Darülhuffazı da hatunun, Konya, Niğde, Aksaray ve Antalya’daki birçok köy ve arazisinin gelirini tamamen buraya tahsis etmesinden dolayı “Keykavus Kızı Fatma Hatun Darülhuffazı” olarak anılmaya başlanmıştır.

Ölüm tarihi bilinmeyen Hond Fatma Hatun, Ferhuniye Süt Tekkesi’nde annesi ve sütannesiyle birlikte yatmaktadır.

NEZAHAT BEKLEYİCİLER

BİBLİYOGRAFYA

  • Kayaoğlu, 1980, 148; Konyalı, 1997, 595-600; Küçükdağ, 2005, 426; Bekleyiciler, 2007, 93-96.