HUKUKİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ (HUDER)

Sivil toplum kuruluşu.

 

Kısa adı HUDER olan Hukuki Araştırmalar Derneği, Ankara merkezli olarak 1988 yılında kurulmuştur. Kısa sürede dokuz şube ve ellinin üzerinde temsilciliğe ulaşan derneğin Konya şubesi ise 1993 yılında 4223134 kütük numarasıyla Konya Barosuna kayıtlı Osman Feyzullah, Kemal Temiz, Ferda Erkale, Hülya Gök ve Bilal Koyuncu isimli avukatlar tarafından kurulmuştur.

Üyelerinin tamamı avukatlardan oluşan Konya şubesi, kurulduğu günden beri yüze yakın üyesiyle Konya’nın hukuk camiasına, tüzüğünde yazılı amaçlar doğrultusunda genel merkezden bağımsız olarak hizmet vermiş; hukuk camiasına yönelik çalışmalarının yanı sıra güncel hukuki konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi için çok sayıda basın açıklaması ve toplantısı düzenlemiştir.

Sivil, demokratik, insan haklarına bağlı, insan odaklı, ideolojiden arındırılmış bir anayasa için hukuki mücadele vererek 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi için çaba gösteren dernek, bu konuda konferans, seminer ve panel gibi bilimsel programların yanı sıra hazırladığı raporları kamuoyuyla ve diğer sivil toplum ve devlet kuruluşlarıyla paylaşmıştır.

2001’den itibaren güncel hukuki konularda okurlarını bilgilendirmek ve hukukçular arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla çıkardığı Hukuki Araştırmalar Dergisi adındaki dergisi on sekizinci sayısına ulaşmıştır.

HUDER amblemi

ŞEYMA IŞICIK

BİBLİYOGRAFYA