İKDAM (İLİM, KÜLTÜR, DÜŞÜNCE, ARAŞTIRMA, MEDENİYET) EĞİTİM DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Merkezi Konya’da olan derneğin kurucu üyeleri Caner Arabacı, Yavuz Selim Bağcı, Fatma Eroğlu Genç, Ayşegül Eroğlu, Esra Kodal, Ülfer Karabulut ve Hediye Betül Akça’dır.

01.09.2009 tarihinde kurulan ve başkanlığını hâlen Hediye Betül Akça’nın yaptığı dernek, tarihî, dinî, kültürel ve ilmî alanlarda araştırmalar yapmak, insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını geliştirmek, aile ve çocuk eğitimine dair faaliyetlerde bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Hafta içi ve hafta sonu faaliyetleriyle imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültesi öğrencileri için Arapça ve meslek dersleri destek programları tertip edilmekte, bunun yanı sıra umuma açık kitap okuma programları, konferans, seminer, panel, kermes gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Derneğin, “www.ikdam.org” adresinden ulaşılan bir web sitesi de mevcuttur.

İKDAM Eğitim Derneği, 08 Mayıs 2022 tarihli Genel Kurul Kararı gereği feshedilmiş ve 01 Haziran 2022 itibariyle derneğin kapatma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

ŞEYMA IŞICIK

BİBLİYOGRAFYA