İLİM YAYMA CEMİYETİ KONYA ŞUBESİ

Sivil toplum kuruluşu.

İlim Yayma Cemiyeti, altmış sekiz hayırsever tarafından, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak gayesiyle 1951 yılında İstanbul’da kuruldu. Cemiyet, kuruluşundan iki yıl kadar sonra, 10.02.1953 Tarih ve 4/169 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “umumî menfaatlere hâdim (kamu yararına faaliyet gösteren)” dernek statüsünü kazandı.

İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye’de yüzü aşkın imam-hatip okulu açan ve yaşatan bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren Türkiye’de ilim hayatının gelişmesine geniş katkıları olan dernek, günümüzde, bütün yurt genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki hizmetlerini sürdürmektedir.

Cemiyetin Konya Şubesi, 1967 yılında, aralarında Tahir Büyükkörükçü*, Nuri Baş*, M. Hulusi Baybal*, Durmuş Sert, Ahmet Gürtaş*, Abdurrahman Öksüz* gibi tanınmış isimlerin bulunduğu kırk yedi aydın ve hayırseverin girişimiyle kuruldu.

1991 yılında Mehmet İncili’nin başkanlığa gelmesiyle faaliyetlerini daha da yoğunlaştıran derneğin, günümüzdeki yönetim kurulu Mehmet İncili, Mustafa Büyükkaplan, Metin Doğan, Hasan Yaşar, Ali Uysal, Cafer Mutlu, Nasır Ersöz'den oluşmaktadır.

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi ağırlıklı olarak öğrencilere yurt hizmeti vermektedir. On bir öğrenci yurdu bulunan dernek, bine yakın yüksek ve ortaöğrenim öğrencisini bu yurtlarda barındırmaktadır. Bu yurtlar şunlardır: Hicret Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Mevlâna Celaleddin Erkek Öğrenci Yurdu, H. Ahmet Kapcı Yükseköğrenim Kız Yurdu, Muhammed Büyükkaplan Tıp Öğrenci Yurdu, Hacı Fahri Kulu İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdu, Avni Urgancı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, H. M. Büyükkaplan Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Ömer Lütfi Take Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Hamdi Büyükeğen Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu.

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi, yurt faaliyetleri çerçevesinde her yıl mezuniyet şöleni/mezunlar buluşması gerçekleştirmekte, her ay halka açık konferanslar düzenlemekte, yılda iki defa da Genç Adım* adlı bir dergi yayımlamaktadır.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Küçükkoner, 2008, 65.