İMAM BEGAVİ TEKKE VE TÜRBESİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eserleri.

İmam Begavi’nin Tekke (Zaviye) ve Türbesi Meram ilçesi sınırları içerisinde Sadreddin Konevi Türbesi’ne giden yol üzerinde, Konya dış surunun Çeşme Kapısı karşısında, şimdiki Karayolları Lojmanları’nın bulunduğu alanın köşesinde idi. Türbe yanındaki mescidin sonradan zaviye hâline getirildiği tahmin edilmektedir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde mektep olarak kullanılan İmam Begavi Zaviyesi, 1935-40’lı yıllarda harap durumda ayakta iken bu tarihten sonra yıkılmıştır. Türbede yatan zatın kemiklerinin de Sadreddin Konevi Türbesi’nin avlusuna nakledildiği rivayet edilir.

İmam Begavi Tekkesi sınanmış yerlerdendi (bk. Bağa Hastalığı*). Çevresindeki türbe ve tekkeye ait arazi uzun yıllar türbenin bekçisi tarafından ekilip dikilmiştir. Bugün Karayolları Lojmanları’nın bulunduğu alanın, tekkenin vakfı olduğu anlaşılmaktadır.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Es, Arşiv; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 139, 150, 1117; Uz, 204b, 80; Sural, 1978 (11 Mayıs).
  • Es, Arşiv; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 139, 150, 1117; Uz, 204b, 80; Sural, 1978 (11 Mayıs).
  • Es, Arşiv; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 139, 150, 1117; Uz, 204b, 80; Sural, 1978 (11 Mayıs).
  • Es, Arşiv; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 139, 150, 1117; Uz, 204b, 80; Sural, 1978 (11 Mayıs).