ABDULLAH VAHDİ EFENDİ

Konya müftüsü, müderris. (ö. 1302/1884-85)

Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Kör Müsevvit namıyla anılan Mustafa Fehmi Efendi’nin küçük oğlu, Ereğlili Şeyh Abdullah Efendi’nin torunudur. Şeyh Abdullah Efendi’nin babası da Ereğli Mevlevi Tekkesi Şeyhi Pir Ömer Efendi’dir. Ereğli’de bir mahalle onun adını taşır. Ailesiyle birlikte Hadim’e göç eden Abdullah Vahdi Efendi, ilk tahsilini burada babasından yaptıktan sonra tahsiline Şehit Ahmet Efendi’de devam etti. Ailesi Konya’ya göç edince de Kırkağaçlı Süleyman Efendi’de okudu. Özdemirî Mustafa Efendi’nin derslerine de devam ederek ondan icazet aldı.

1874 yılında Müftü Kafalızade Mehmet Sait Efendi’nin vefatı üzerine Konya Müftülüğüne tayin edildi. Bir taraftan da babası Mustafa Fehmi Efendi’nin kurduğu Müsevvit, diğer adıyla Cevizaltı Medresesi’nde* müderris olarak pek çok talebe yetiştirdi.

Âlim, fazıl, züht ve takva sahibi bir zat olarak tanınan Abdullah Vahdi Efendi, 1302 (1884-85) yılında vefat etti ve Mevlâna Dergâhı Haziresi’nde babasının yanında toprağa verildi.

Ağabeyi Adil Efendi* gibi lâtifeyi seven ve nüktedan bir zat olan Abdullah Vahdi Efendi’yi zamanın valileri çok sever, lâtifelerine katlanırlardı. Hakkında pek çok da menkıbe nakledilir.

Abdullah Vahdi Efendi, müftülük görevinden aldığı 185 kuruş, Sultan Selim Camii Muhaddisliğinden aldığı 125 kuruşla geçinir ve kimseden bir şey kabul etmezdi. Medreseye yakın evinin arkasında bizzat yetiştirdiği üzüm bağı, yakın zamana kadar kullanılmakta idi.

Abdullah Vahdi Efendi’nin vefatından sonra Müsevvit Medresesinde müderrisliği talebesi ve damadı Aladağlı Mehmet Efendi* yürüttü.

Cevizaltı Caddesi üzerinde Müsevvit Medresesinin doğusunda, hâlen mevcut olan mescit, Müftü Abdullah Efendi Mescidi olarak anılmaktadır.

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı, 1998, 345; Uz, 2004, 282-283; Uyar, Bilginler, 127-128/16; Sural, Konya, 8 Kasım 1975.