AYABAKAN TÜRBESİ

Türkiye Selçuklu Dönemi eseri.

Ferhuniye Mahallesi’nde, Beşarebey Mescidi’nin doğusundaki yapı, XIII. yüzyıla ait Hızır İlyas Zaviyesi’nin parçası olarak günümüze gelmiştir. Park düzenlemesi sırasında belediye tarafından yıktırılmış; daha sonra, 1990’larda, aynı yerde yeniden inşa edilmiştir. Eski türbe moloz taş duvarlı, dikdörtgen planlı düz toprak damlıydı. Kapısı ve tek penceresi kuzeydeydi. Örtüsünü ortadan bir sıra halinde üç ayak taşıyordu. Ortasında bir sanduka vardı. İ. H. Konyalı, Selçuklu emirlerinden Kemaleddin Oğulbey’in 1248 tarihli Hızır İlyas Zaviyesi Vakfiyesi’ni neşretmiş ve zaviyenin tarihini yazmıştır. Buna göre tanımını yaptığımız türbe Türkiye Selçukluları Devrinde XIII. yüzyılda yaşamış Seyit Hızır’a ait olmalıdır. Bu türbe XX. yüzyılın başlarında yeniden yapılmıştır.

Ayabakan Tekkesi

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 920-924.