AYANBEY CAMİİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Yeni Meram Yolu ile Eski Meram Yolunu birleştiren Ayanbey Sokağı’nın Cirit Sokağı ile kesiştiği köşede, Kirazlı Mahallesi hudutları içerisinde yer alan Ayan Bey Camii, derinlemesine yönelen ahşap direkli bir camidir. Betonarme olarak yenilenmiştir. Devrin ileri gelenlerinden, Ayan üyesi Memiş Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından XIX. yüzyıl ortalarında yapılmıştır.

Harim, kuzeyinde ve güneyinde iki, doğusunda üç, batısında dört pencere ile aydınlatılmıştır. Harime kuzey cephedeki çift kanatlı demir kapı ile girilir. Girişin sağında, doğu cephede, içeri çekilmiş minare yer alır. Harim iki sıra ikişer ahşap direkle mihrap duvarına dik üç sahna ayrılmıştır. Harimin üst örtüsü beton üzerine kaplama ahşap tavandır. Kuzeydeki mahfil batı yönündeki sahna doğru uzatılarak “L” şeklini almıştır. Kapının sol tarafı, mahfilin altına gelen kısımda ahşap şebekeli camekânla kapatılarak ayrı bir bölüm oluşturmuştur.

Ahşap olan mihrap yarım daire planlı olup, yine ahşap malzemeden ajur tekniğinde işlenmiş bitkisel bezemelidir. Mihrap nişini ahşap oymalı bordürler çevreler. Minber yenidir. Kitabesi yoktur.

Ayanbey Camii

HAŞİM KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz, Envanter, II/119-121; Es, MKA, II/379-380.