KADINELİ UMUT DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Kadıneli Umut Derneği, 26.03.2011 tarihinde anne ve çocuk eğitimi amaçlı olarak kurulmuştur. On altı kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri uzman psikolog eğitimci yazarlardan oluşmaktadır. Kurucu başkanı Asuman Arslan’dır.

Dernek, Konya ve ilçelerini kapsayan “İnançlarımız ve Değerlerimiz” konulu eğitim seminerleri ve konferanslar düzenlemekte, bölgesel aktif çalışmalara katılmaktadır. Kardeş okullar belirleyerek köy okullarına yardım kampanyaları düzenlemektedir. Anne-kız okula (mevsimlik işçileri kapsayan eğitim amaçlı çalışmalar), okuma-yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma-yazma kursları açarak hizmet vermektedir.

Üniversitelerle de iş birliği yapan dernek; Koç Üniversitesi ile “Konya’da çalışan kadın verimliliği”, Pamukkale Üniversitesi ile “çalışan kadına cinsel veya mobing baskı uygulanması”, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile “ailelerin erken yaşta evliliğe bakışı” gibi ortak projeleri yürütmektedir.

Orda Bir Köy Var Projesi ile “iyilik yap, iyilik bul” konulu eğitimin yanı sıra okullar arası yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Cihanbeyli bölgesinde okuma-yazma ve el sanatları kursları açılmış, Karapınar bölgesinde “İnançlarımız ve Değerlerimiz” üzerine çalışmalarla köy okullarında yardım kampanyaları düzenlemiştir. Derbent bölgesinde “okul eğitiminde çocuğa velinin katkısı” seminerleriyle bilinçlendirme eğitimlerini ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirmiştir. Hâlen Yunak bölgesinde de “İnançlarımız ve Değerlerimiz” seminerleri ile Emirgazi bölgesinde “Erken Evlilik ve Kadının İş Yükünü Hafifletmekte Erkeğin Kadına Desteği” konulu seminerler düzenlemektedir.

Dernek il dışında da çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda “Doğu-Batı Sentezi” proje çalışmalarında Van ve Muş kadın dernekleri ile ortak çalışmalar yürütmüş, Türk-Kürt kardeşliği üzerine yaptığı “Ülkemizde Huzura Adım Adım” proje çalışmasında Van Kardelenler Derneği ile ortak Kürtçe-Türkçe basın açıklaması ile bir ilke imza atmıştır.

Uluslararası III. Kadın Platformu’nda Konya’yı temsil eden dernek, Van Depremi’nde battaniye, giyecek, yiyecek ve çocuk bezinden oluşan bir tır malzemeyi bölgeye ulaştırmıştır.

DERYA KARAKAYA

BİBLİYOGRAFYA