KONYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Sivil toplum kuruluşu.

Konya Kültür Sanat Derneği, Mehmet Çipan tarafından 2011 Ocağında kuruldu.

Dernek; Konya’nın tüm kültürel değerlerini araştırmak, unutulmuş kültürel değerleri yeniden canlandırmak ve özellikle yayın yoluyla gelecek dönemlere doğru bir şekilde ulaştırmak için kurulmuştur. Konya’da kentsel dokuyu oluşturan etnografik ve demografik yapı oluşumlarını gündemde tutarak bir ortak kentlilik kültürü oluşturmak da derneğin amaçlarındandır.

Hat, tezhip, ciltçilik, oymacılık, taş işleme, ebru, klasik Türk müziği, tasavvuf müziği gibi kendi geleneklerimize ait sanatlar ve bu konularda çalışan sanatçılar derneğin ilgi alanında yer almaktadır. Ayrıca faaliyetleri arasında sema ayini, çelebileri anma ve Kutlu Doğum Haftası programları gibi birçok faaliyet vardır.

Konya Kültür Sanat Derneği logosu

ŞEYMA IŞICIK

BİBLİYOGRAFYA