ÂŞIK FEŞANİ

(1224/1809-10 - 1320/1902-03) Halk şairi.

Feşani’nin asıl adı Bekir’dir. Cincioğulları sülalesinden olan Feşani, Sille Subaşı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Hayatının son yıllarında bahçe işleriyle meşgul olan Feşani, zengin kayınpederi sayesinde gençliğini saz ve sözle geçirdi. Mezar taşına göre ölüm tarihi 1320 (1902-03)’dir.

İyi saz çalan ve çok sayıda şiiri olan Feşani’nin okuması yazması olmadığından derli toplu bir divanı olmadı. Hasan, Ömer, Ali (Âşık Devami*), İsmail, Halil, Mehmet adlarındaki altı oğlundan yalnızca Ali şiirleriyle tanınsa da musiki merakını bütün çocuklarına aşıladı. Hepsi Sille’nin usta sazcıları oldular. Âşık Figâni* ve oğlu Âşık Mansur* üçüncü ve dördüncü kuşak olarak onun geleneğini başarıyla sürdürdüler.

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 2002, 53; Akça, 1940, 101-124; Gazimihal, 1946b, 7; Özönder, 1998a, 277-280; Yeniterzi, 2001, 92-94.